PNUIK Kraków z kolejnymi umowami na modernizację SSP na przejazdach

PNUIK Kraków z kolejnymi umowami na modernizację SSP na przejazdach

Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie podpisało dwie umowy na realizację robót w systemie „Projektuj i buduj” obejmujących modernizację urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej na łącznie 9 przejazdach kolejowych kat. C na terenie PKP PLK  Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie.

Zadania realizowane będą ze środków unijnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy – Projekt pn. Wymiana urządzeń przejazdowych typu COB-63 w wybranych lokalizacjach na liniach kolejowych nr 7, 68, 69, 72” – zadanie 3 i 4”
Wartość podpisanych umów to 9 892 000,00 zł netto, a ich termin realizacji to III kwartał 2024 r.

Przejazdy objęte modernizacją znajdują się na terenie województwa lubelskiego w km 236,134 i 241,546 linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk, w km 6,828 ; 39,284 i 48,873 linii kolejowej nr 68 Lublin Główny – Przeworsk, w km 17,160 ; 107,626 i 119,092 linii kolejowej nr 69 Rejowiec – Hrebenne oraz w km 3,980 linii kolejowej nr 72 Zawada – Hrubieszów Miasto. W ramach prac zrealizowana zostanie zabudowa nowoczesnych komputerowych urządzeń przejazdowych (SSP) wraz z modernizacją oświetlenia.

Efektem wykonanych robót będzie zwiększone bezpieczeństwo prowadzenia ruchu kolejowego. Nastąpi także poprawa warunków ruchu drogowego i jego poziom bezpieczeństwa.

Podpisane umowy są kolejnymi kontraktami obejmującymi modernizację urządzeń przejazdowych jakie w 2024 roku realizować będzie Pion SRK PNUIK Kraków. Jak już informowaliśmy, Przedsiębiorstwo zmodernizuje urządzenia przejazdowe na czterech przejazdach kat. C na terenie Zakładów Linii Kolejowych w Krakowie.