Zarząd PLK zaproponował 259 zł brutto podwyżki dla pracowników

Zarząd PLK zaproponował 259 zł brutto podwyżki dla pracowników

Już w pierwszym dniu pracy po powołaniu pełnego zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe, przedstawiciele spółki musieli zmierzyć się z rozmowami dotyczącymi podwyżek.

Jak poinformował Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP, w środę 27 marca odbyło się pierwsze spotkanie strony społecznej z Prezesem Zarządu.

Związki Zawodowe po sygnałach od pracowników zmodyfikowały swoje pierwotne żądania i zaproponowały kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym na poziomie 900 zł brutto z terminem wdrożenia najpóźniej od 1 czerwca 2024 r.

Pracodawca zaproponował maksymalną kwotę podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym oscylującą pomiędzy kwotami 233 zł – 259 zł brutto.

Przybyliśmy na spotkanie z chęcią oraz wolą zawarcia porozumienia, ale w związku z propozycją przedstawioną przez Prezesa, ustalono jedynie termin kolejnego spotkania na dzień 17 kwietnia br. Oczekujemy że pracodawca przygotuje się do tego czasu znajdując środki i sposoby wdrożenia podwyżki w wysokości oczekiwanej przez pracowników, którą mu przedstawiliśmy – podkreśla ZZDR PKP.

Przypomnijmy, że podczas ostatniego spotkania z dziennikarzami wiceminister Malepszak powiedział, że potrzebna jest masowa edukacja struktur terenowych PKP PLK. Pytanie czy po takich propozycjach będzie jeszcze kogo edukować.