Zarząd PKP PLK o rozmowach ze związkowcami

Zarząd PKP PLK o rozmowach ze związkowcami

W środę, 17 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy zarządem PKP Polskie Linie Kolejowe a związkami zawodowymi. Choć nie doszło do porozumienia, to strony zapowiadają kontynuowanie rozmów w połowie maja 2024 r.

Przypomnijmy, po wspomnianym spotkaniu, przedstawiciele organizacji związkowych skierowali do prezesa Wyborskiego pismo z żądaniem podwyżki w wysokości 800 zł. W wystąpieniu związkowcy podkreślili, że niespełnienie ich żądania spowoduje rozpoczęcie sporu zbiorowego i podjęcie przez organizacje związkowe wszystkich dopuszczalnych prawem akcji protestacyjnych, włącznie ze strajkiem generalnym.

Na prośbę redakcji „Kolejowego Portalu”, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe przesłała stanowisko, które publikujemy w całości.

17 kwietnia 2024 r. w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odbyło się spotkanie z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi, w ramach kontynuacji rozmów o podwyżkach w PKP PLK w 2024 roku, które były rozpoczęte 27 marca 2024 r.

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawili obecną sytuację ekonomiczną Spółki, w odniesieniu do sytuacji makroekonomicznej kraju. Podkreślono, że od 1 stycznia 2024 r., w związku z rekordowym wzrostem wynagrodzenia minimalnego, średnie wynagrodzenie pracowników wynagradzanych wg ZUZP wzrosło ogółem o 84 zł. Strona Związkowa oczekuje podwyżki wynagrodzeń w wysokości 800 zł średnio na jednego pracownika w wynagrodzeniu zasadniczym, tj. 1 209,17 zł w wynagrodzeniu ogółem.  

Mając na uwadze obecną sytuację ekonomiczną Spółki, opierając się na projekcji średniej inflacji na 2024 r. na poziomie 4,35%, pracodawca podniósł proponowaną podwyżkę wynagrodzeń o 6,45%. Stanowi to średnio kwotę 300 zł wynagrodzenia zasadniczego na 1 pracownika, tj. 453 zł w wynagrodzeniu ogółem. Takie podejście jest zbieżne z wzrostem wynagrodzeń w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A. w ostatnich 6 latach, który odbywał się corocznie o około 2 punkty procentowe powyżej wskaźnika inflacji.

Obie strony potwierdziły kontynuację negocjacji 15 maja br.