Czy w PKP PLK dojdzie do sporu zbiorowego?

Czy w PKP PLK dojdzie do sporu zbiorowego?

Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie między związkami zawodowymi a zarządem PKP PLK. Przebieg rozmów zmotywował związkowców do napisania kolejnego pisma do prezesa Wyborskiego. Czy przed nadchodzącym wakacyjnym szczytem przewozowym w PKP PLK dojdzie do sporu zbiorowego, a w ostateczności do strajku?

Podczas dzisiejszego spotkania zarząd PKP PLK zaproponował kwotę 300 zł od 1 lipca 2024 r.

Propozycja nie została zaakceptowana przez stronę społeczną, a jedynie spowodowała połączenie sił i skierowanie do prezesa Piotra Wyborskiego kolejnego pisma dotyczącego zdrożenia podwyżek.

Związkowcy wystąpili z żądaniem wdrożenia od 1 czerwca 2024 roku podwyżki wynagrodzeń zasadniczych w kwocie nie mniejszej niż 800 złotych na jednego pracownika.

Strona społeczna oczekuje spełnienia żądania i podjęcia decyzji najpóźniej do dnia 15 maja 2024 roku. Związkowcy podkreślają, że niespełnienie tego żądania spowoduje rozpoczęcie sporu zbiorowego i podjęcie przez organizacje związkowe wszystkich dopuszczalnych prawem akcji protestacyjnych do strajku generalnego włącznie.