Zamieszanie z przetargiem na przeglądy P3 podkarpackich SA135

Zamieszanie z przetargiem na przeglądy P3 podkarpackich SA135

Wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie czynności wyboru oraz powtórny wybór najkorzystniejszej oferty. Trwa zamieszanie związane z rozstrzygnięciem powtórzonego przetargu na wykonanie przeglądów P3 pięciu szynobusów SA135.

Na początku 2024 r. Polregio ponownie ogłosiło przetarg na wykonanie przeglądów trzeciego poziomu utrzymania PU3-2 pięciu autobusów szynowych serii SA135, Typ 214Mb-Mińsk1.

Przedmiot zamówienia dotyczył wykonanie przeglądu PU3-2 autobusów szynowego serii SA135 o numerach 010, 011, 012, 013, 014. Przewoźnik oczekiwał od wykonawcy zrealizowania wszystkich prac w zakresie przewidzianym w DSU, DTR, Dokumentacji konstrukcyjnej pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru autobusu szynowego serii SA135, Typu 214Mb-Moraz Instrukcji o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.

Dodatkowo, przewoźnik mógł  zlecić wymianę: tarcz hamulcowych, akumulatora, kół monoblokowych w 4 zestawach kołowych, dwóch osi zestawu kołowego napędnego na nową oraz wymiana dwóch osi zestawu kołowego tocznego na nową

Na początku lutego 2024 r. Polregio poinformowało, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 6 150 000 zł brutto. Następnie kilka dni później opublikowano informację z otwarcia ofert, które złożyli:

  • Serwis Pojazdów Szynowych – 15 864 540 zł brutto
  • Public Transport Service – 14 563 200 zł brutto.

21 lutego przewoźnik poinformował, że ofertę najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu złożyła spółka Public Transport Service. Następnie 26 lutego Polregio opublikowało dokument dotyczący unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający Polregio unieważnia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zaniechaniem czynności zbadania podmiotowych środków dowodowych wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona – tłumaczono w piśmie skierowanym do uczestników postępowania.

Dziś (28 lutego 2024 r.) rano przewoźnik ponownie zawiadomił, że ofertą najkorzystniejszą w postępowaniu jest ta złożona przez PTS.

Jednocześnie Polregio informuje, że niniejsze zawiadomienie nie jest równoznaczne z zobowiązaniem zawarcia umowy ponieważ cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający jest w trakcie ustalania, czy może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, o czym poinformuje niezwłocznie – dodaje Polregio.