Kujawsko-Pomorskie zaakceptowało ofertę Pesy na dostawę EZT-ów

Kujawsko-Pomorskie zaakceptowało ofertę Pesy na dostawę EZT-ów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaakceptował ofertę bydgoskiej Pesy w postępowaniu na zakup maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania każdego z pojazdów.

Na sfinansowanie zamówienia podstawowego samorząd zamierza przeznaczyć 36,5 mln zł brutto. Jedyną ofertę złożyła Pesa Bydgoszcz, która oczekuje 46 973 700 zł brutto.

Jakie pojazdy?

Samorząd chce pozyskać czteroczłonowe pojazdy o maksymalnej prędkości eksploatacyjnej wynoszącej 160 km/h. Układ wnętrza ma być jednoprzestrzenny, z min. liczbą miejsc siedzących wynoszącą 180. Łączna liczba miejsc stojących, przy założeniu 4 osoby na m2, to min. 200. Jednostka ma być w pełni klimatyzowana, wyposażona w dwie toalety systemu zamkniętego zgodnie z TSI PRM, w tym jedna uniwersalna. Za napęd mają odpowiadać silniki asynchroniczne o sumarycznej mocy ciągłej min. 2000 kW.

Każdy podwójny fotel będzie wyposażony w dwa gniazdka elektryczne z 2 gniazdami USB 5V. W pojazdach będzie miejsce na co najmniej sześć rowerów oraz dwa miejsca na ustawienie wózków inwalidzkich wraz z pasami bezpieczeństwa. Będzie także wydzielone miejsce dla obsługi pokładowej pociągu zlokalizowane w członach skrajnych bezpośrednio za ścianką przedziału maszynowego.

Dwa prawa opcji

W ramach pierwszego prawa opcji Urząd przewiduje dostawę jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania pojazdu. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego, nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W ramach drugiego prawa opcji zamawiający zastrzegł sobie możliwość zakupu kolejnych maksymalnie pięciu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania jednostki. Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji w przypadku przyznania na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027.

Pierwsze postępowanie

Przypomnijmy, żew pierwszym przetargu,przy zaplanowanym budżecie 36 mln zł brutto, Pesa Bydgoszcz złożyła ofertą w wysokości w kwocie 46 002 000 zł brutto.