Zakończyły się ostatnie prace przy nowych peronach w Sarnowie

Zakończyły się ostatnie prace przy nowych peronach w Sarnowie

PKP Polskie Linie Kolejowe zakończyły budowę nowych peronów w Sarnowie na trasie Łuków – Dęblin. To trzeci po Leopoldowie i Grabowie Szlacheckim nowy przystanek na szlaku realizowany w ramach Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025. Inwestycja za 4,4 mln zł poprawiła dostępność i komfort podróży koleją.

Zakończyły się ostatnie prace na peronach przystanku w Sarnowie przy linii kolejowej nr 26 Łuków – Dęblin. PKP PLK wybudowały dla podróżnych dwa nowe, jednokrawędziowe 150-metrowe perony. Ustawiono wiaty, ławki, kosze do segregacji śmieci. Lepszą obsługę zapewnia czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Zainstalowano jaśniejsze oświetlenie, które umożliwia bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Na peronach są pochylnie, z których korzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się. Orientację ułatwiają tablice z czytelnym oznakowaniem i gabloty z rozkładami jazdy. Przystanek został dostosowany do potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się. Dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające i wypukła faktura na antypoślizgowej nawierzchni peronu. Ustawiono stojaki na rowery.

Przystanek w Sarnowie to trzeci obiekt na linii kolejowej między Łukowem a Dęblinem (lk 26) realizowany dzięki Rządowemu programowi budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025. Inwestycje poprawiają dostępność i komfort podróży koleją. Od września 2022 r. podróżni korzystają z nowych peronów w Leopoldowie. W Grabowie Szlacheckim wykonawca rozpoczął demontaż starych peronów. Zakończenie prac na przystanku zaplanowano w połowie 2024 r.

Program Przystankowy w woj. lubelskim

W województwie lubelskim program przystankowy obejmuje 20 lokalizacji. Są to przystanki w Chełmie, Grabowie Szlacheckim, Milanowie, Bezwoli, Lisiowólce, Szczebrzeszynie Miasto, Długim Kącie, Zamościu Starówka, Zamościu Wschód, Jaskach i Aleksandrowie, Łagiewnikach, Żurawnicy, Leopoldowie, Sarnowie, Bystrzycy koło Lublina, Kraśniku, Wólce Niedzieliskiej, Chotyłowie, Zaklikowie Miasto. W realizacji są przystanki Szczebrzeszyn Miasto, Długi Kąt, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Wólka Niedzieliska, Żurawnica, Łagiewniki, Kraśnik, Bystrzyca koło Lublina oraz Zaklików Miasto. Zakończenie prac zaplanowano w 2023 r. Podróżni korzystają już z efektów Programu w dwóch lokalizacjach, są to Leopoldów (powiat rycki) i Niedzieliska Kolonia (powiat zamojski).

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolei wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 185 lokalizacje, a na liście rezerwowej 129.