Ile wagonów sypialnych oraz kuszetek posiada PKP Intercity?

Ile wagonów sypialnych oraz kuszetek posiada PKP Intercity?

Poznaliśmy obecny ilostan wagonów posiadającymi miejsca do leżenia oraz miejsca sypialne, którymi dysponuje PKP Intercity.

Trwa renesans kolei w Polsce. Coraz częstszy wybór tego środka transportu cieszy, ale wymaga też przemyślanych działań – napisała w interpelacji posłanka Hanna Gill-Piątek

Pani poseł zapytała ministra infrastruktury ile nowych wagonów z kuszetkami i/lub miejscami sypialnymi trafi do spółek PKP w 2023 r. oraz iloma takimi wagonami dysponują dziś spółki z grupy PKP.

W 2023 roku nie jest planowane pozyskanie przez PKP Intercity nowych bądź zmodernizowanych wagonów sypialnych lub kuszetek – odpisał Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Dodał, że obecnie przewoźnik dysponuje 78 czynnymi wagonami posiadającymi miejsca do leżenia oraz miejsca sypialne.

Posłanka Gill-Piątek zapytała także o remonty i zakupy wagonów z kuszetkami i/lub miejscami sypialnymi.

W 2023 roku nie jest planowane wykonanie remontów kuszetek i wagonów sypialnych. Od 2016 roku poddano naprawom na 5-tym poziomie utrzymania 10 wagonów sypialnych i 6 wagonów z miejscami do leżenia – poinformował wiceminister.

Przypomniał jednocześnie, że w 2023 r. planowane jest rozstrzygnięcie postępowania na dostawę 300 (z opcją na dodatkowe 150) wagonów różnych typów.

W ramach postępowania planowane jest pozyskanie 39 nowych wagonów dzienno-nocnych z miejscami do leżenia – zaznaczył Weber.