Zakończył się III etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach

Zakończył się III etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach

Po zakończeniu wartej 135 mln zł brutto inwestycji idzikowicki zakład staje się wiodącym zapleczem technicznym przewoźnika. Po modernizacji i osiągnięciu maksymalnych mocy przerobowych zatrudnienie znajdzie w nim do 400 nowych pracowników.

W trakcie wizyty Prezes Rady Ministrów przypomniał, że jeszcze niedawno zakład przynosił straty i był przeznaczony do likwidacji, a obecnie zakończył się trzeci etap rozbudowy i oddział zatrudnia nowych ludzi.

– Remtrak jest ogniwem Polskiego Ładu, a Polski Ład wzmocni potencjał transportowy i będzie służył pasażerom – mówił Premier Morawiecki.

W wizycie uczestniczył także m.in. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– W najbliższym czasie będziemy mocno walczyć o powrót pasażerów do pociągów, chcąc aby stały się one środkiem transportu pierwszego wyboru dla jak największej części społeczeństwa. Dlatego bezpieczna kolej jest jednym z naszych głównych celów. Wysokie bezpieczeństwo podróży pociągami zaczyna się w miejscach takich jak właśnie zakład PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach, gdzie za pomocą najlepszego sprzętu diagnostycznego i specjalistycznego zapewniany jest właściwy stan techniczny taboru. To ważne, że działania w tym obszarze stanowią istotną część strategii rozwoju PKP Intercity – podkreślał Andrzej Adamczyk.

Umowa na trzeci etap rozbudowy oddziału PKP Intercity Remtrak w Idzikowicach została podpisana we wrześniu 2019 r. Warte 135 mln zł brutto zadanie inwestycyjne zrealizowało konsorcjum firm, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo AGAT S.A., a partnerem Hochtief Polska S.A.

Głównym celem inwestycji było dalsze podnoszenie efektywności i jakości napraw taboru kolejowego oraz rozszerzenie zakresu usług świadczonych  dla PKP Intercity. Rozbudowa zakładu to także wymierna korzyść dla lokalnej społeczności i regionalnego rynku pracy. Docelowo pracę w oddziale na terenie Idzikowic znajdzie bowiem do 400 nowych pracowników, co przełoży się łącznie na blisko 800 miejsc pracy.

Duży zakres rozbudowy

Trzeci etap rozbudowy oddziału objął m.in. budowę dwóch hal naprawczych w ramach jednego kompleksu. Będą w nich realizowane naprawy zestawów kołowych, wózków wagonowych i lokomotywowych, wagonów pasażerskich poziomu P5 oraz lokomotyw elektrycznych poziomu P4.

Nowe hale wyposażone są w  szereg specjalistycznych stanowisk. Zamontowano m.in. zapadnię do wywiązywania pojedynczych wózków, zespół urządzeń do pomiaru, kwalifikacji i regeneracji osi zestawów kołowych, tarcz hamulcowych i profili kół oraz linię do wymiany obręczy a także samych kół. Możliwa będzie również kompleksowa produkcja nowych zestawów kołowych z dostarczonych nieobrobionych komponentów. Do naprawy wózków jezdnych (układu biegowego) będą służyły stanowiska tworzące ciąg technologiczny w zakresie  poziomu utrzymania P3 – P5, czyli od demontażu, poprzez mycie, pomiary i weryfikację, po kompletację, regulację i test próby nacisków pod prasą.

Zadanie inwestycyjne objęło również budowę budynku warsztatowo-socjalno-administracyjno-diagnostycznego, w którym znajdują się doskonale wyposażone warsztaty, a także budowę akumulatorowni, portierni, magazynów na podzespoły, części, materiały, gazy techniczne, oleje i smary. Przebudowana i rozbudowana została również zewnętrzna i wewnętrzna infrastruktura techniczna oraz istniejący układ torowy.

Oddział w Idzikowicach ma za sobą już dwa etapy rozbudowy, zakończone odpowiednio w 2017 i 2018 roku. Wówczas zakład powiększył się o nową halę naprawczą wyposażoną w wiele specjalistycznych stanowisk naprawczych. Pozwoliło to m.in. usprawnić proces naprawczy wagonów, zwiększyło efektywność i liczbę realizowanych napraw.

Konsekwentne rozszerzanie kompetencji rynkowych PKP Intercity Remtrak

Zmodernizowany oddział w Idzikowicach pozwoli znacząco zwiększyć liczbę i zakres prac wykonywanych dla PKP Intercity. Umożliwi wykonywanie i zapewnienie przewoźnikowi 70% napraw okresowych 5. poziomie utrzymania, 100% całkowitej liczby napraw na 4. poziomie utrzymania i 64% napraw na 3. poziomie utrzymania wszystkich typów wagonów, 100% napraw zestawów kołowych oraz 60% napraw na 4. poziomie utrzymania lokomotyw elektrycznych.

Efektem będzie większe uniezależnianie się spółki od podmiotów zewnętrznych, szczególnie w przypadku naprawy zestawów kołowych. Pozwoli to na szybkie, elastyczne, a także efektywne kosztowo reakcje na bieżące potrzeby taborowe. Przełoży się to bezpośrednio na sprawną obsługę pasażerów. Efektem rozbudowy będzie także redukcja kosztów napraw wagonów i lokomotyw poprzez wykonywanie większości napraw podzespołów we własnym zakresie.

Stały rozwój spółki

PKP Intercity Remtrak wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKP Intercity. Systematycznie rośnie liczba zleceń, które Remtrak wykonuje dla narodowego przewoźnika. Jeszcze w 2016 roku było ich 366, a w 2020 roku spółka zrealizowała 817 zleceń.

Ostatnie lata charakteryzują się również dużą dynamiką wzrostu zatrudnienia, co jest bezpośrednim efektem rozpoczętego w 2016 roku procesu modernizacji. Pomiędzy 2014 a 2020 rokiem Spółka PKP Intercity Remtrak zwiększyła zatrudnienie ponad dwukrotnie. Przeciętnie w 2014 roku Spółka zatrudniała 301 pracowników, podczas gdy w 2020 roku było to 659 pracowników. Zakład w Idzikowicach jest bardzo ważnym ośrodkiem zatrudnienia dla regionu. Jeszcze w 2014 roku pracowało w nim 125 osób, podczas gdy na koniec 2020 roku było to już 347 pracowników.

Dane potwierdzają, że wdrożony plan modernizacji idzie w parze nie tylko z dynamicznym wzrostem zatrudnienia, lecz także z rosnącymi zyskami spółki. PKP Intercity Remtrak notuje rosnące zyski od roku 2016, podczas gdy lata 2014 i 2015 przyniosły regularne straty finansowe, uniemożliwiające rozwój. Ubiegły rok spółka zamknęła z 12,68 mln zł netto zysku.

W związku z zakończeniem rozbudowy zakładu w Idzikowicach właśnie do tej lokalizacji przeniesiona została siedziba PKP Intercity Remtrak. Spółka posiada zakłady również w Warszawie, a także od grudnia 2019 roku spółka wykonuje naprawy taboru dzierżawiąc majątek w Opolu.

Remtrak inwestuje w kadry przyszłych specjalistów. W 2019 rokuspółka objęła patronatem techniczne szkoły ponadgimnazjalne w Opocznie oraz Drzewicy i udziela im wsparcia zarówno w zakresie dydaktycznym, jak i finansowym.

Inwestycja PKP Intercity w przyszłe kadry specjalistów

Także PKP Intercity rozwija współpracę ze szkołami. Podczas uroczystego zakończenia rozbudowy oddziału w Idzikowicach PKP Intercity podpisało listy intencyjne w sprawie współpracy w zakresie kształcenia z Powiatem Opoczyńskim oraz trzema placówkami oświatowymi – Zespołem Szkół Powiatowych w Drzewicy, Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mroczkowie Gościnnym oraz z Zespołem Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie. Po zawarciu stosownych umów uczniowie wspomnianych szkół zyskają możliwość odbywania staży, praktyk i zajęć praktycznych w jednostkach organizacyjnych Intercity. Wspólnie realizowane mają być także m.in. konkursy propagujące wiedzę techniczną, projekty zawodowe i zajęcia dydaktyczne, a najlepsi uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stypendiów ufundowanych przez naszą spółkę.

Listy w imieniu PKP Intercity sygnowali Prezes Zarządu Marek Chraniuk oraz Członek Zarządu Adam Laskowski.