Zakończono przebudowę infrastruktury kolejowej do Portu Gdańsk [GALERIA]

Zakończono przebudowę infrastruktury kolejowej do Portu Gdańsk [GALERIA]

Kolej dzięki elektryfikacji i budowie nowych torów i urządzeń może obsługiwać więcej ładunków w Porcie Gdańsk. Lepsze jest połączenie nabrzeży portu z siecią kolejową. To efekt inwestycji zrealizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Projekt o wartości 1,1 mld zł netto jest współfinansowany ze środków unijnych, instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Wszystkie prace w ramach projektu „Poprawa infrastruktury kolejowego dostępu do portu Gdańsk” zostały zrealizowane. Do nabrzeży dojeżdżają dłuższe i cięższe pociągi o długości 750 metrów i nacisku 22,5 tony na oś. Możliwy jest sprawny dowóz oraz odbiór większej ilości towarów koleją, najbardziej ekologicznym środkiem transportu. Wzrost roli kolei to pozytywny wpływ na środowisko i ograniczenie liczbę pojazdów ciężarowych na drogach.

– Poprawa kolejowego dostępu do Portu Gdańsk zapewniła bardziej ekologiczny, wydajniejszy i bezpieczniejszy przewóz towarów. To oznacza większy udział kolei w przewozie ładunków, rozwój portu oraz rozwój gospodarki. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych zwiększamy możliwości przewozu towarów koleją – najbardziej ekologicznym środkiem transportu, w ruchu krajowym i międzynarodowym – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

– Gratuluję PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A. realizacji tej strategicznej inwestycji, która pozwala na sprawniejszy transport towarów do portu koleją, która jest ekologicznym środkiem transportu. Ten efekt osiągnięto poprzez znaczne zwiększenie przepustowości oraz poprawę płynności ruchu w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. To efektywne wykorzystanie środków unijnych – mówi Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

W zakresie projektu zbudowano i zelektryfikowano prawie 70 km torów oraz 233 rozjazdy i urządzenia w obszarze stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z rejonem Gdańsk Wiślany oraz na liniach Gdańsk Główny – Gdańsk Zaspa Towarowa i Gdańsk Zaspa Towarowa – Gdańsk Wiślany (lk 227, 249 i 722).

Sprawną i bezpieczną komunikację kolejową oraz drogową zapewniła budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu. Kierowcy korzystają z tego rozwiązania od grudnia 2021 r. Przebudowano 3 mosty oraz 2 wiadukty i kilkanaście przepustów.

Rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania Gdańsk Port Północny i budowa nastawni na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa, wyposażonych w nowe komputerowe urządzenia oraz systemy telekomunikacyjne, zapewniły sprawne i bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo ma również modernizacja 13 przejazdów kolejowo – drogowych.

Wartość inwestycji wyniosła 1,1 mld zł netto. Prawie 40 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie unijne ze środków instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.