W październiku przetransportowano ponad 21 mln ton towarów

W październiku przetransportowano ponad 21 mln ton towarów

W październiku 2022 r. masa przewiezionych towarów wyniosła 21,2 mln ton i przekroczyła 21 mln ton pierwszy raz od maja. W porównaniu do października 2021 r. (miesiąc z najlepszym wynikiem pod względem masy przewiezionych towarów w 2021 r.) odnotowano spadek na poziomie -0,8 mln ton (-3,7%).

Praca przewozowa osiągnęła poziom 5,5 mld tonokilometrów. W tym przypadku wynik za październik 2022 r. był wyższy o ponad 0,3 mld tonokilometrów (5,9%) od października 2021 r. W pracy eksploatacyjnej także odnotowano wzrost o 0,2 mln pociągokilometrów (+2,2%) do poziomu 7,6 mln pociągokilometrów. Średnia odległość przewozu 1 tony towaru wyniosła 258 km – o 23 km więcej niż przed rokiem.

W porównaniu do września zwiększyły się wszystkie brane pod uwagę parametry. Łączna masa towarów była większa o 0,7 mln ton (3,6%). Praca przewozowa wzrosła o 0,2 mld tonokilometrów (3,6%), natomiast praca eksploatacyjna o 0,3 mln pociągokilomterów (4,5%). Średnia odległość przewozu była na tym samym poziomie jak miesiąc wcześniej.

Po dziesięciu miesiącach 2022 r. koleją przewieziono 208,6 mln ton, wykonano pracę przewozową na poziomie 52 mld tonokilometrów i pracę eksploatacyjną na poziomie 72,3 mln pociągokilometrów. W porównaniu do tego samego okresu z poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 3,4%, 12,4% oraz 6,2%.

Udziały przewoźników a okres styczeń-październik 2022

Wg masy przewiezionych towarów

 • PKP Cargo – 35,70%
 • DB Cargo Polska – 15,94%
 • Lotos Kolej – 5,23%
 • PKP LHS – 4,54%
 • PUK Kolprem – 3,50%
 • ORLEN KolTrans – 2,88%

Wg pracy przewozowej przewiezionych towarów

 1. PKP Cargo – 39,37%
 2. Lotos Kolej – 9,09%
 3. DB Cargo Polska – 5,31%
 4. PKP LHS  – 4,93%
 5. ORLEN KolTrans – 4,04%
 6. Freightliner PL – 3,69%