Zakończenie modernizacji odc. Sochaczew – Swarzędz do końca 2023 r.

Zakończenie modernizacji odc. Sochaczew – Swarzędz do końca 2023 r.

Zakończenie wszystkich prac w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań, pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” planowane jest w IV kwartale 2023 r. – poinformował w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Rafał Weber.

Remont linii kolejowej z Poznania do Warszawy trwa ponad 5 lat. W międzyczasie zmienił się zarówno kosztorys inwestycji, jak i jej harmonogram.

W uzasadnieniu celowości modernizacji wielokrotnie wskazywano, że czas jazdy pociągów relacji Warszawa-Poznań skróci się na tyle, że odcinek ten będzie pokonywany w 2 godziny i 20 minut. Zgodnie z rozkładami jazdy z 2014 i 2015 roku wynosił on odpowiednio 2 godziny i 39 minut oraz 2 godziny i 28 minut. Obecnie najszybsze połączenie wynosi 2 godziny 51 minut, często jednak ulega ono opóźnieniu – przypomniał poseł Adam Szłapka.

Poseł Adam Szłapka skierował do ministra infrastruktury interpelację, w której zapytał m.in. kiedy możemy spodziewać się „obiecanego” czasu podróży na tej trasie, czy zasadne było wydawanie ponad 2 mld zł na modernizację trasy z Poznania do Warszawy, skoro pociągi przed modernizacją kursowały szybciej niż kursują obecnie.

Rafał Weber, sekretarz stanu poinformował, że osiągnięcie docelowego czasu przejazdu pociągów na trasie Warszawa – Poznań uzależnione jest od zakończenia innych inwestycji realizowanych na linii kolejowej E 20 oraz na terenie warszawskiego węzła kolejowego, tj. projektu pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa – granica LCS Łowicz” oraz przebudowy stacji Warszawa Zachodnia.

Czas przejazdu pociągów uzależniony jest również od parametrów technicznych pojazdów trakcyjnych używanych przez przewoźników kolejowych oraz od liczby i czasu postojów handlowych przewidzianych przez przewoźnika – dodał wiceminister.

Przedstawiciel resortu podkreślił, że głównym celem przebudowy linii kolejowej E20 jest zwiększenie przepustowości linii kolejowej poprzez m.in. zabudowę nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym oraz modernizację sieci trakcyjnej i systemu zasilania.

Pozwoli to m.in. na poszerzenie oferty przewozowej, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróży oraz dostosowanie infrastruktury do wymogów technicznych specyfikacji interoperacyjności UE poprzez wyeliminowanie barier dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się. – tłumaczy.

Jak wymienił, główny zakres robót objął przebudowę wcześniej niemodernizowanych stacji, tj. Podstolice, Konin, Koło, Kutno, Łowicz Główny, których infrastruktura niejednokrotnie miała więcej niż 30 lat, a jej stan techniczny nie był zadowalający.

Ponadto nowa sieć trakcyjna wraz ze zmodernizowanymi i nowymi podstacjami trakcyjnymi oraz nowoczesne systemy sterowania ruchem kolejowym pozwolą wykorzystać w pełni przepustowość linii kolejowej E20 – stwierdził.

Poseł Szłapka zapytał o obecnie koszty inwestycji.

Obecny budżet projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa – Poznań, pozostałe roboty, odcinek Sochaczew – Swarzędz” wynosi 2,2 mld zł poinformował Rafał Weber, sekretarz stanu  w Ministerstwie Infrastruktury.