Zabytkowy dworzec w Gąsocinie zostanie przebudowany

Zabytkowy dworzec w Gąsocinie zostanie przebudowany

Dworzec kolejowy w Gąsocinie przejdzie kompleksową przebudowę uwzględniającą zabytkowy charakter budynku. Powstanie komfortowa i nowoczesna przestrzeń obsługi podróżnych. Polskie Koleje Państwowe S.A. wybrały właśnie wykonawcę, którego zadaniem będzie opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim przebudowy dworca kolejowego w Gąsocinie.

Dworzec kolejowy w Gąsocinie znajduje się przy linii kolejowej nr 9. Obiekt został zbudowany ok. 1877-80 roku. Zgodnie z ówczesnymi standardami budynki dworcowe wznoszono według powtarzalnych projektów, jako obiekty drewniane nawiązujące stylem do tradycyjnej rosyjskiej architektury drewnianej obszarów wiejskich. W przeszłości przez stację przebiegała trasa Kolei Nadwiślańskiej. W 1995 r. budynek dworca wpisany do rejestru zabytków architektury i budownictwa województwa mazowieckiego. Budynek jest aktualnie nieczynny i wyłączony z użytkowania.

Dworzec w Gąsocinie jest obiektem drewnianym, posiada dwie kondygnacje i składa się z piętrowego głównego korpusu oraz dwóch bocznych jednokondygnacyjnych dobudówek przy ścianach szczytowych. Ściany posiadały bogaty detal drewniany w postaci opilastrowania, gzymsu kondygnacyjnego oraz opasek otworów okienno-drzwiowych. Podmurówka wykonana została z kamienia polnego, ściany główne są drewniane, a całość przykryta dachami dwuspadowymi krytymi blachą ocynkowaną.

Polskie Koleje Państwowe S.A. planują kompleksową przebudowę budynku dworca w Gąsocinie, uwzględniającą zabytkowy charakter budynku, przy jednoczesnym dostosowaniu do wymagań technicznych związanych z obsługą osób o ograniczonej możliwości poruszania się, z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, o możliwie zminimalizowanych kosztach eksploatacji. Po remoncie na parterze dworca znajdą się m.in. poczekalnia, toalety i przestrzeń przeznaczona pod kasy biletowe.

Z kolei całe piętro zabytkowego dworca zostanie przeznaczone na cele społeczno-kulturalne. Dzięki sygnowanym w kwietniu 2022 r. dokumentom PKP S.A. zobowiązały się do przeprowadzenia inwestycji w Gąsocinie pod warunkiem wynajęcia przez lokalny samorząd przestrzeni na dworcu po zakończeniu przedsięwzięcia. Taka współpraca pozwoli na połączenie na dworcach funkcji obsługi podróżnych z usługami dla mieszkańców.

Dzięki inwestycji pochodzący z końca XIX wieku budynek dworca w Gąsocinie ponownie będzie obsługiwał podróżnych, a także zyska wiele usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi oraz podróżnych z ciężkim bagażem – mówi Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

Po przebudowie dworzec stanie się bardziej przyjazny dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych zostanie szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zbliżająca się modernizacja obiektu stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Metamorfozę przejdzie także plac przed dworcem. Przebudowany zostanie układ komunikacyjny – dworzec zostanie zintegrowany z transportem indywidualnym, dzięki wyznaczonym miejscom parkingowym dla samochodów oraz dla rowerów.

Przebudowa dworca kolejowego w Gąsocinie jest finansowana ze środków własnych PKP S.A. Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dworca kolejowego Gąsocin” będzie odpowiedzialna firma MAPLE sp. z o.o. z Katowic. Następnie, po zakończeniu tych prac, ogłoszone zostanie postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia inwestycji to 2026 rok.