Z Lublina do Wrocławia pojedziemy ED74 a do Poznania ED160

Z Lublina do Wrocławia pojedziemy ED74 a do Poznania ED160

Posłowie Anita Sowińska oraz Jacek Czerniak skierowali interpelacje do ministra Adamczyka w sprawie możliwości uruchomienia bezpośrednich przyśpieszonych połączeń kolejowych relacji Lublin – Radom – Łódź. Natomiast poseł Konrad Frysztak zapytał Ministerstwo jak zostaną wykorzystane zmodernizowany składy ED74.

– Dziś najkrótsze połączenia pomiędzy Lublinem, centrum Polski oraz południem kraju (Katowice, Kraków) wiodą przez Radom. Jednak od lat region radomski nie posiada bezpośredniego połączenia z Łodzią – czytamy w interpelacji poseł Anity Sowińskiej.

– Połączenia pomiędzy Lublinem i Łodzią odbywają się znacznie wydłużoną trasą wiodącą przez Warszawę, co obniża atrakcyjność w oczach pasażerów – dodaje poseł Jacek Czerniak.

Jak poinformował Andrzej Bittel, Ministerstwo Infrastruktury także dostrzega potrzebę uruchomienia takiego połączenia.

– Jego wdrożenie uzależnione jest od szeregu czynników, m.in. od wyników analiz frekwencji, spodziewanych potoków pasażerskich pomiędzy poszczególnymi stacjami na drodze przebiegu pociągu i sytuacji taborowej przewoźnika. Na chwilę obecną nie jest jednak możliwe określenie dokładnych ram czasowych uruchomienia pociągów na wymienionej trasie – zaznaczył Andrzej Bittel

Przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, że założenia opracowanego Ramowego Rozkładu Jazdy PKP Intercity (horyzont roku 2030), zakładają obsługę linii komunikacyjnej Lublin – Radom – Tomaszów Mazowiecki – Łódź – Kalisz – Poznań– Szczecin z częstotliwością kursowania co 4 godziny.

– Na tę trasę planowane są nowe jednostki ED160, które mogą rozpocząć kursowanie po zakończeniu eksploatacji „obserwowanej”, która planowana jest przez okres pół roku od przekazania do PKP Intercity pierwszych dwóch jednostek tego typu – dodał Bittel.

Z odpowiedzi na interpelację posła Konrada Frysztaka wynika, że wstępne plany zakładają, aby składy odbierane w roku 2021 zostały skierowane do obsługi linii przebiegających przez Radom.

– Zmodernizowane jednostki elektryczne ED74 planowane są do przejęcia obsługi pociągów na trasie Wrocław- Kielce – Radom – Lublin. Termin wdrożenia ich do eksploatacji zależny jest jednak od odbioru jednostek od wykonawcy – poinformował minister Bittel.

Przypomnijmy, że modernizacja dwóch składów ED74 jest już na ostatniej prostej. W ramach kontraktu wartego  274,8 mln zł brutto konsorcjum spółek ZNTK „Mińsk Mazowiecki” oraz Pesa Bydgoszcz zmodernizuje w sumie 14 składów.

Natomiast na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie trwają testy pierwszego z 12 nowych składów FLIRT wyprodukowanych w zakładach Stadler w Siedlcach.