Wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA

Wzajemne honorowanie biletów KM i ŁKA

Koleje Mazowieckie poinformowały, że w związku z utrudnieniami w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego na skutek remontu stacji Warszawa Zachodnia, do 9 grudnia 2023 r. w terminach kursowania pociągów kategorii ŁKA Sprinter będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów pomiędzy ŁKA a mazowieckim przewoźnikiem.

Koleje Mazowieckie będą honorować w swoich pociągach na odcinku (w obu kierunkach):

  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska,
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,

wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami uruchamianymi przez ŁKA wydane do/ze stacji Warszawa Główna, Warszawa Gdańska, Warszawa Wschodnia.

Bilety będą honorowane w pociągach KM na każdym z ww. odcinków bez względu na to, na który z nich zostały wydane;

ŁKA będzie honorować w swoich pociągach ważne bilety KM na odcinku (w obu kierunkach):

  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia,
  • Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,
  • Warszawa Wschodnia – Warszawa Gdańska.

Bilety będą honorowane w pociągach ŁKA na każdym z ww. odcinków bez względu na to, na który z nich zostały wydane.

Podróżni z biletami KM będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower/pociągiem ŁKA Sprinter na podstawie ważnego biletu na przejazd, natomiast bilety ŁKA na przewóz bagażu lub psa, nieodpłatny kupon na przewóz roweru będą honorowane w pociągach KM.