Wysokie oferty za ochronę wybranych pociągów PKP Intercity

Wysokie oferty za ochronę wybranych pociągów PKP Intercity

PKP Intercity otworzyło oferty w przetargu na  świadczenie usługi ochrony fizycznej przejazdów wybranych pociągów w 2024 r. Zgłosiło się trzech wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 6 049 914,90 zł brutto bez prawa opcji lub 6 808 101,66 zł brutto z prawem opcji.

Oferty złożyły następujące Konsorcja:

  • Konsorcjum w składzie: DGP SECURITY PARTNER – lider, DGP PROVIDER – partner oraz „DERSŁAW” – partner –  7 498 627,35 zł brutto bez prawa opcji oraz 8 438 369,49 zł brutto z prawem opcji.
  • Konsorcjum w składzie: Impel Security Solutions – lider, Impel Defender – partner, Impel Safety – partner, Impel Facility Services – partner oraz Impel Technical Security – partner – 7 672 014,30 zł brutto bez prawa opcji oraz 8 633 485,62 zł z prawem opcji.
  • Konsorcjum w składzie: Agencja Ochrony Osób i Mienia „Zubrzycki” – lider oraz Zubrzycki Ochrona – partner – 9 027 585,00 zł bez prawa opcji oraz 10 158 939,00 zł brutto z prawem opcji.

Przypomnijmy, że  przedmiotem zamówienia jest świadczenie 7 dni w tygodniu usługi ochrony fizycznej osób i mienia przejazdów wskazanych pociągów PKP Intercity.

Ochronie fizycznej podlegać będzie:

  • 15 wskazanych połączeń kolejowych w przewidywanym okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
    5 połączeń kolejowych dodatkowo w okresie wakacyjnym w 2024r. (czerwiec-sierpień, łącznie 70 dni)

Na każdym z połączeń kolejowych, przewoźnik przewiduje świadczenie przedmiotu zamówienia przez średnio 10 roboczogodzin, wliczając czas przesiadki na pociąg powrotny, przez dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w każdym składzie pociągu.

Usługa ochrony przejazdów pociągów będzie się rozpoczynać i kończyć w następujących lokalizacjach:

  • dla połączeń całorocznych: Warszawa – 4 połączenia, Gdynia – 4 połączenia, Kraków -4 połączenia, Poznań – 1 połączenie, Zielona Góra -1 połączenia, Szczecin-1 połączenie
  • dla połączeń wakacyjnych: Katowice -1 połączenie, Kraków – 2 połączenia, Kołobrzeg -2 połączenia.

Prawo opcji polega na możliwości zwiększenia liczby ochranianych połączeń w lokalizacjach spoza objętych podstawowym zakresem zamówienia, jednak nie więcej niż o 2 połączenia.

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od 1 lutego 2024 r., przez okres 12 miesięcy.