Wysokie oferty na naprawy P5 pojazdów 27WE SKM Warszawa

Wysokie oferty na naprawy P5 pojazdów 27WE SKM Warszawa

SKM Warszawa otworzyła oferty w przetargu na wykonanie usługi przeglądu P5, piątego poziomu utrzymania, trzynastu pojazdów typu 27WE wraz z pracami dodatkowymi planowymi oraz pracami dodatkowymi pozaplanowymi.

Przewoźnik poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć 243 557 121,60 zł brutto w tym

  • 153 504 000 zł brutto na realizację prac podstawowych
  • 90 053 212,6 zł brutto na realizacje prac dodatkowych

Oferty złożyli:

  • Konsorcjum Public Transport Service, Modertrans Poznań – 386 413 731,09 zł brutto, w tym 322 852 660,74 za zamówienie podstawowe
  • Pesa Mińsk Mazowiecki – 388 344 333 zł brutto, w tym 324 277 200 zł za zamówienie podstawowe

O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecydują trzy kryteria:

  • cena – 75%
  • termin wykonania naprawy P5 wszystkich pojazdów wraz z pracami dodatkowymi – 20%
  • gwarancja– 5%

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie trzynastu obsług technicznych poziomu 5 utrzymania pojazdów typu 27WE o numerach fabrycznych 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407. 408, 409, 410, 411, 412, 413, według Dokumentacji Systemu Utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych typu 27WE (DSU 27WE 2022-1) oraz Dokumentacji Techniczno- Ruchowej pojazdu (DTR).

W ramach prace dodatkowych opcjonalnych przewoźnik może zlecić m.in. Montaż urządzeń pokładowych systemu ETCS poziomu 2 wg wzorca baseline 3, modernizację oświetlenia zewnętrznego czołowego oraz światła końcowego (czerwonego) na wykonane w technice LED czy wydzielenia miejsca dla kierownika pociągu.

Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania przedmiotu zamówienia w okresie do 57 miesięcy od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.