Wybrano wykonawcę przebudowy dworca Ożarów Maz. [WIZUALIZACJE]

Wybrano wykonawcę przebudowy dworca Ożarów Maz. [WIZUALIZACJE]

PKP S.A. rozstrzygnęły przetarg na na przebudowę dworca kolejowego Ożarów Mazowiecki. Aby tego dokonać o ponad 4 mln zł zwiększono budżet.

Początkowo na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierzała przeznaczyć kwotę 6 793 483,88 zł brutto. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę w wysokości 10 798 974,41 zł brutto złożoną przez Global Budownictwo. PKP S.A. musiały zwiększyć finansowanie inwestycji o 4 005 490,53 zł brutto.

W ramach prac dworzec w Ożarowie Maz. zostanie przebudowany i dostosowany do obecnych standardów. Zmieni się układ funkcjonalny dworca, który zostanie dostosowany dla osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W budynku przewiduje się poczekalnię oraz węzeł sanitarny, zespół kasowy, pomieszczenia techniczne oraz lokale przeznaczone pod wynajem.

Dworzec znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków województwa mazowieckiego, w związku z tym planuje się poddanie istniejącej elewacji budynku zabiegom konserwatorskim oraz wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków.

Ponadto w trakcie prac planowane jest wyburzenie stojącego obok budynku usługowego oraz budynku szaletów.

Przypomnijmy, że w marcu 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły modernizację stacji Ożarów Mazowieckie. Zamiast kładki powstanie przejście podziemne a jeden stary peron zastąpią dwa nowe.