Wybrano wykonawcę budowy dworca w Tłuszczu  

Wybrano wykonawcę budowy dworca w Tłuszczu  

PKP S.A. poinformowały o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę dworca kolejowego Tłuszcz.

Jako wykonawcę wybrano spółkę Firm Budowlaną Anna-Bud, która złożyła ofertę w wysokości 9 948 322,96 zł brutto.

Na sfinansowanie zamówienia kolejowa spółka zamierza przeznaczyć 9 866 595,87 zł brutto.

Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego budynku oraz dostosowanie go do standardów PKP S.A. przyjętych dla dworców kolejowych. W ramach zamówienia do zadań wykonawcy będzie także rozbiórka istniejących budynków usługowych, budowa wiaty rowerowej, wiaty śmietnikowa, a także ławek dla podróżnych.

W pobliżu dworca powstanie 51 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych oraz 2 miejsca postojowe dla aut elektrycznych. Przy projektowanej drodze wewnętrznej zaprojektowani  się 3 miejsca kiss&ride.

W związku z budową nowego dworca, zgodnie z uzgodnieniem PKP PLK, wykonawca będzie musiał skrócić tor nr 5 (ok. 19m) i tor nr 7 (ok. 46m), i zakończyć je systemowymi kozłami oporowymi. Generalny wykonawca przed przystąpieniem do ww. prac musi je uzgodnić z IZ Siedlce.

PKP S.A. wymagają, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 44 tygodni od dnia podpisania umowy