Województwo opolskie chce kupić do 20 nowych EZT-ów

Województwo opolskie chce kupić do 20 nowych EZT-ów

Nawet 20 nowych elektrycznych zakupów trakcyjnych planuje kupić województwo opolskie. W ramach zamówienia podstawowego samorząd planuje pozyskać pięć składów.

Przedmiotem ogłoszonego zamówienia jest wykonanie i dostawa fabrycznie nowych wieloczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do obsługi regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W ramach zamówienia przewidziane jest: zamówienie podstawowe, które obejmuje: wykonanie i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym: 2 sztuk czteroczłonowych oraz 3 sztuk trzyczłonowych.

Prawo opcji obejmuje wykonanie i dostawę do 15 sztuk fabrycznie nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, w tym 4 pojazdów czteroczłonowych oraz 11 trzyczłonowych. 

Zakupione pojazdy maja pokonywać średniodobowo od 500 do 1000 km.

Termin realizacji zamówienia podstawowego ustalono na 48 miesięcy, a realizacja objęta prawem opcji do 30 miesięcy, od dnia złożenia przez zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji.

Województwo opolskie szacuje wartość zamówienia na 426 831 660,16 zł netto.

O wyborze wykonawcy zdecyduje kilka kryteriów:

  • cena – waga 60%
  • okres gwarancji – waga 15%
  • skrócenia terminu dostawy dwóch pojazdów – waga 20 %
  • zewnętrzne drzwi do kabiny maszynisty w pojazdach – waga 5%

Termin składania ofert mija  5 kwietnia 2024 r.

Przypomnijmy, że w ramach umowy z 2015 r. Województwo Opolskie zakupiło siedem trójczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych Impuls. Pojazdy trafiły do eksploatacji w  połowie 2016 r. Ostatnie dwie jednostki zakupione w ramach opcji przyjechały na Opolszczyznę w 2018 r.