Województwo mazowieckie kupi 6 elektryczno-akumulatorowych pojazdów

Województwo mazowieckie kupi 6 elektryczno-akumulatorowych pojazdów

Zgodnie z zapowiedziami, samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił przetarg na dostawę 6 nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT). Pojazdy będą używane przez Koleje Mazowieckie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 szt. fabrycznie nowych dwuczłonowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych (EAZT) wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym dla EAZT, szkoleniem osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu obsługi EAZT oraz serwisowaniem dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 od dnia dostarczenia poszczególnych pojazdów do dnia 31 grudnia 2031 r.

Zamawiający może skorzystać z opcji w zakresie wykonania:

serwisowania dostarczonych EAZT w poziomie utrzymania P1, P2, P3 w okresie od 01 stycznia 2032 r. do upływu 18 lat, licząc od dostawy danego EAZT, albo do osiągnięcia przez dany EAZT, przebiegu wynoszącego 2 160 000 km, w zależności co nastąpi pierwsze;

maksymalnie dwóch napraw w poziomie utrzymania P4 każdego, dostarczonego EAZT w ramach zamówienia, w związku z osiągnięciem czasu lub przebiegu do naprawy w tym poziomie.

O wyborze wykonawcy zdecydują następujące kryteria

  • współczynnik efektywności elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 25 pkt,
  • zasięg w trybie akumulatorowym elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt,
  • czas ładowania stacjonarnego z sieci trakcyjnej od 20% do 90% pojemności akumulatorów elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waga 10 pkt,
  • cena za dostawę 6 szt. elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych wraz z pakietem naprawczym-pozderzeniowym oraz szkoleniem pracowników – waga 30 pkt,
  • cena za świadczenie usług serwisowych elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych w poziomach utrzymania P1, P2, P3 – waga 20 pkt,
  • cena za naprawę P4 elektryczno-akumulatorowych zespołów trakcyjnych – waha 5 pkt.

Termin składania ofert mija 20 lipca 2023 r. o godz. 11:30.