Więcej środków na inwestycje kolejowe

Więcej środków na inwestycje kolejowe

13 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniają uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury.

Rząd chce zabezpieczyć środki na finansowanie wzrostu kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA w ramach waloryzacji kontraktów. W tym celu zaktualizowany zostanie Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku, którego budżet zwiększy się o 100 mln zł środków z Funduszu Kolejowego. Wzrost kosztów realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych SA jest skutkiem m.in. wojny na Ukrainie.

Wszyscy doświadczamy wzrostu kosztów inwestycji, co spowodowane jest m.in. wojną na Ukrainie. Dlatego, aby utrzymać dotychczasowe wysokie tempo inwestycji i zabezpieczyć środki na ten cel zwiększamy budżet Krajowego Programu Kolejowego –  powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku zabezpieczy środki na najpilniejsze potrzeby związane ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji PKP PLK SA przewidzianych w KPK. Kwestia zabezpieczenia pozostałych środków na waloryzację kontraktów kolejowych będzie przedmiotem kolejnej nowelizacji KPK związanej z perspektywą 2021–2027.

O dodatkowe 100 mln zł zwiększą się środki Funduszu Kolejowego w latach 2023-2024, z przeznaczeniem na projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Dokonane zostanie także przesunięcie z lat 2023-2024 na rok 2022 w ramach środków pochodzących z dokapitalizowania, z przeznaczeniem na projekty Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  oraz Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Zaktualizowane zostaną dane dotyczące inwestycji, które są planowane do realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).