Pracownicy KW z dodatkiem inflacyjnym

Pracownicy KW z dodatkiem inflacyjnym

Zarząd Kolei Wielkopolskich oraz przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie w sprawie wypłaty pracownikom przewoźnika jednorazowego dodatku inflacyjnego.

Jak czytamy w porozumieniu dodatek wyniesie 2100 zł brutto, tj. 350 zł brutto na pracownika za okres sześciu miesięcy i zostanie wypłacony pracownikom spółki z wynagrodzeniem za grudzień 2022 r. czyli w styczniu 2023 r.

Jednorazowym dodatkiem zostaną objęci wszyscy pracownicy spółki zatrudnieni na dzień 1 grudnia 2022 r. z wyłączeniem stażystów. Dodatek nie przysługuje również pracownikom nieświadczącym pracy z 2023 r. a w przypadku trwania okresu wypowiedzenia w okresie styczeń – czerwiec 2023 r. zostanie wypłacony proporcjonalnie za ilość faktycznie przeprowadzonych miesięcy w powyższym okresie.

Kolejne spotkanie poświęcone podwyżką wynagrodzeń od lipca 2023 roku zaplanowane zostało na maj 2023 r.