Wiceminister Malepszak i władze Gorzowa Wlkp. rozmawiały o rozwoju kolei w regionie

Wiceminister Malepszak i władze Gorzowa Wlkp. rozmawiały o rozwoju kolei w regionie

Wiceprezydent Iwona Olek spotkała się w Warszawie z Piotrem Malepszakiem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury, odpowiedzialnym za transport kolejowy. W spotkaniu zdalnie uczestniczył też prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki. Tematem spotkania było omówienie problemów, jakie od dłuższego czasu występują w komunikacji kolejowej Gorzowa i regionu oraz możliwości ich rozwiązania w najbliższym czasie. Te rozwiązania to nowe połączenia PKP IC, łącznice w Kostrzynie nad Odrą, Program Kolej Plus.

Władze Gorzowa przedstawiły starania samorządowców z województwa lubuskiego oraz wojewody i marszałka, poczynione w ostatnich latach, a których celem jest rozwój infrastruktury kolejowej i wyeliminowanie dzisiejszych problemów komunikacyjnych. Te starania pozwolą też na integrację większości miast regionu, umożliwią trasowanie nowych połączeń kolejowych w ruchu aglomeracyjnym obu stolic województwa, w ruchu regionalnym i ponadregionalnym. Tym samym lepiej skomunikują nasz region z resztą kraju.

Wiceprezydent Iwona Olek omówiła ministrowi Piotrowi Malepszakowi inwestycje w zakresie rozwoju transportu publicznego, jakie zostały wykonane w ostatnich latach na terenie miasta. Mówiła też o inwestycjach planowanych, jak rozbudowa sieci tramwajowej. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym rozpoczęto prace nad budową węzła przesiadkowego przy dworcu PKP wraz z budową nowego odcinka linii tramwajowej wzdłuż ul. Jancarza. Zadaniem tej inwestycji jest maksymalne zbliżenie do siebie komunikacji miejskiej i kolejowej oraz tworzenie perspektyw do dalszej efektywnej rozbudowy sieci.   

Podczas spotkania wyrażono nadzieję, że te działania będą realizowane równolegle z projektami kolejowymi, na które liczą władze miasta. Miasto wspiera projekty w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej tj. łącznice w Kostrzynie nad Odrą, linie objazdowe na czas modernizacji LK 203 tj. Gorzów – Skwierzyna – Międzychód – Poznań w ramach Programu Kolej Plus czy też projekt pod nazwą Magistrala Zachodnia.

Wiceminister Malepszak stwierdził, że zna zarówno problemy, z jakimi boryka się Gorzów i północ regionu, jak też potencjał przewozowy naszego obszaru. Zapewnił, że podjęte zostaną szybkie działania, aby stworzyć poważaną ofertę PKP InterCity dla Gorzowa Wlkp. Chodzi o możliwość utworzenia szybkich połączeń Poznań – Gorzów w atrakcyjnym rozkładzie (przez Krzyż w pierwszym etapie), a po zakończeniu inwestycji Kolej Plus przez Skwierzynę i Międzychód   z czasem przejazdu około 1 godzina 15-30 minut.

Piotr Malepszak potwierdził, że projekt budowy łącznic w Kostrzynie nad Odrą, to jest budowy torów łączących górny i dolny poziom stacji Kostrzyn nad Odrą, łączących linię nr 203 z 273, które pozwolą między innymi uruchomić bezpośrednie połączenie pomiędzy Gorzowem i Szczecinem, zostanie wpisany do nowelizacji Krajowego Programu Kolejowego do 2030 roku. To oznacza, że projekt będzie miał zapewnione finansowanie.

Wiceminister wskazał, że dzięki uzyskanym oszczędnościom na poziomie 800 mln zł, w ramach prowadzonych przez PKP PLK przetargów, możliwe jest rozszerzenie projektów do realizacji o zadanie dotyczące między innymi linii kolejowej 273 na odcinku Kostrzyn – Szczecin Podjuchy, w którym właśnie dzięki zaangażowaniu samorządów wpisane do realizacji zostały łącznice w Kostrzynie. Podkreślił, że taka inwestycja, jak łącznice w Kostrzynie nad Odrą, choć niewielka na tle innych ważnych inwestycji, wykonywanych obecnie przez PKP PLK, jest kluczowe dla rozwoju nowych połączeń w regionie. W jego ocenie łącznice powinny zostać oddane do ruchu za około 3 do 4 lata.

Kolejnym tematem poruszonym przez prezydentów Gorzowa, był Pogram Kolej Plus, czyli projekty pod nazwą „Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód” oraz „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły.” Tu wiceminister wskazał, iż najważniejszym kryterium w tych projektach będzie uzyskanie jak najwyższej efektywności przewozowej linii, także poprzez uzyskanie najlepszych parametrów. Kluczem do takiej decyzji jest analiza podatności modernizacyjnej odcinków linii kolejowych, tworzących korytarz oraz perspektywa maksymalnego obciążenia ruchem wszystkich kategorii pociągów. W przypadku linii 367, 363 i 368 uzyskanie geometrii toru dla prędkości 160 km/h jest technicznie możliwe oraz niezbędne, aby można było maksymalnie skrócić czas przejazdu pomiędzy Gorzowem a Poznaniem. Docelowo, dzięki łącznicom w Kostrzynie nad Odrą, można będzie uruchomić kolejny korytarz Szczecin – Gorzów – Poznań – kluczowy jest czas przejazdu wynikający z parametrów poszczególnych odcinków linii.

Podczas spotkania poruszono również kwestię potrzeby dalszych prac nad koncepcją budowy tzw. Magistrali Zachodniej, o którą od kilku zabiegają samorządy przy dużym wsparciu wojewody lubuskiego. Inwestycja ta jest szansą na niezbędne i oczekiwane przez mieszkańców zintegrowanie komunikacyjne naszego województwa.