Ważne zmiany na linii WKD od 8 sierpnia

Ważne zmiany na linii WKD od 8 sierpnia

Od poniedziałku 8 sierpnia 2022 r. rusza kolejny etap budowy drugiego toru linii kolejowej nr 47 na szlaku Podkowa Leśna Główna – Grodzisk Mazowiecki Radońska. Na linii WKD będą wprowadzane kolejne ograniczenia w ruchu pociągów oraz będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy.

Miesiąc sierpień będzie – podobnie jak miniony lipiec – czasem licznych modyfikacji rozkładu jazdy pociągów WKD i zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA), które będą wiązały się dla pasażerów z szeregiem niedogodności. Dla inwestora, jak również dla wykonawcy robót budowlanych okres ten umożliwia intensyfikację działań na odcinkach prac zgrupowanych w poszczególnych branżach (m.in. torowej, elektroenergetycznej, obiektów inżynieryjnych czy sieci trakcyjnej i zasilania), korzystając z relatywnie sprzyjających letnich warunków atmosferycznych.

W najbliższym czasie zaplanowano jedno trzydniowe domknięcie odcinka od Grodziska Mazowieckiego do Podkowy Leśnej w ciągu tygodnia roboczego (na analogicznych zasadach jak realizowane w lipcu br.), podczas którego zostanie wykonany w dostosowaniu pod dwa tory jeden obiekt inżynieryjny (ostatni z przepustów, zlokalizowany w km 29,149). W tym samym czasie w rejonie ulicy Stefana Batorego w Grodzisku Mazowieckim pod obydwoma torami zostanie również przebudowana instalacja sieci sanitarnej.

W sierpniu w większym niż dotychczas zakresie wystąpią utrudnienia podczas weekendów, w ramach których przez całą sobotę dojazd od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego zapewni zastępcza komunikacja autobusowa. Taki układ będzie związany z koniecznością wjazdu na przebudowywany odcinek składów roboczych dostarczających materiały budowlane, których rozładunek nastąpi bezpośrednio w określonych miejscach robót. Oprócz sobót nieznaczne zmiany będą również dotyczyć późnego wieczora w wybrane piątki oraz wczesnego poranka w określone niedziele.

Zasadniczą różnicą w stosunku do organizacji ruchu obowiązującej w lipcu będzie przywrócenie kursowania pociągów pomiędzy Podkową Leśną i Grodziskiem Mazowieckim w dni powszednie – przez cały dzień, bez wstrzymania w godz. 8:45-20:00 (z wyłączeniem dni, dla których wprowadzona będzie tymczasowa organizacja przewozów). W ramach powyższego od dnia 08.08.2022 (poniedziałek) zostaje zmodyfikowany całodzienny rozkład jazdy pociągów, zarówno w dni powszednie, jak i w soboty, niedziele i święta. Niektóre pociągi zmieniły godziny odjazdów, zaś w poszczególnych porach dnia zmianie uległa cykliczność wyprawiania kursów. Przedmiotowe zmiany dotyczą nie tylko odcinek objęty rozbudową linii kolejowej WKD o drugi tor, ale także odcinek od Podkowy Leśnej do Warszawy. Spośród 24 dni sierpnia w ramach nowej organizacji ruchu 14 dni nie będzie objętych jakimikolwiek ograniczeniami. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy pociągów i ZKA przed planowaną podróżą w wybranym dniu.

Organizacja ruchu pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej

1. Ograniczenia w ruchu pociągów WKD w miesiącu sierpniu 2022 r. związane z kolejnym etapem robót budowlanych:

  • w następujące dni powszednie, tj.: 08-09.08, 16-18.08, 22-25.08, 29-31.08 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w następujące soboty, niedziele i święta w miesiącu sierpniu, tj.: 13-15.08 ruch pociągów prowadzony bez ograniczeń na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 10.08 (środa) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna prowadzony
    od początku doby do godz. 8:45; od godz. 8:45 przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Maz. Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniu 11.08 (czwartek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA trasie Grodzisk Maz. Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD);
  • w dniu 12.08 (piątek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 20:00; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Maz.i Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 20:00 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 20:00 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 19.08 i 26.08 (piątek) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Maz. Jordanowice – Podkowa Leśna Główna ruchu prowadzony od początku doby do godz. 23:45; od godz. 23:45 zamknięcie ww. odcinka dla ruchu pociągów i przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Maz.Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna); do końca doby ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 20.08 i 27.08 (sobota) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Maz.i Jordanowice – Podkowa Leśna Główna całkowicie wstrzymany; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Maz. Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD;
  • w dniach: 21.08 i 28.08 (niedziela) ruch pociągów na odcinku Grodzisk Maz. Jordanowice – Podkowa Leśna Główna wstrzymany od początku doby do godz. 05:40; przejęcie obsługi przez pojazdy ZKA na trasie Grodzisk Maz. Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna; od godz. 05:40 otwarcie ww. odcinka dla ruchu pociągów; od początku doby do godz. 05:40 ruch pociągów na linii WKD prowadzony wyłącznie na odcinku Podkowa Leśna Główna – Warszawa Śródmieście WKD.

2. W wybranych dniach w okresie 08.08.2022 – 31.08.2022, w związku z wyłączeniem w określonych porach odcinka Grodzisk Mazowiecki Jordanowice – Podkowa Leśna Główna przewidziane jest uruchomienie dotychczasowych połączeń ZKA w relacjach: Grodzisk Maz. Radońska – Grodzisk Maz. Jordanowice – Grodzisk Maz. Radońska (trasa jednokierunkowa); Podkowa Leśna Główna – Milanówek Grudów oraz Grodzisk Mazowiecki Radońska – Milanówek Grudów – Podkowa Leśna Główna. Szczegóły zawarto w „Specjalnych rozkładach jazdy pociągów WKD oraz zastępczej komunikacji autobusowej” (tabela poniżej).

3. Na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice zostaną zorganizowane punkty przesiadkowe pomiędzy pociągami WKD i pojazdami zastępczej komunikacji autobusowej.

4. Podróżni korzystający z zastępczej komunikacji autobusowej zobowiązani są do podróżowania tą komunikacją na podstawie ważnego biletu WKD jednorazowego lub okresowego. W związku z brakiem możliwości skasowania biletu jednorazowego w autobusie, pasażerowie rozpoczynający podróż autobusem zobowiązani są skasować odręcznie bilet jednorazowy w miejscu przeznaczonym na odcisk datownika, wpisując w sposób trwały datę, godzinę i minuty rozpoczęcia przejazdu. Długopisy dostępne będą u kierowcy autobusu.

5. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości zakupu biletu WKD. Przypominamy, że bilety jednorazowe WKD można zakupić „na zapas” w kasach biletowych, biletomatach oraz punktach ajencyjnych (sklepach, kioskach) na linii WKD, jak również za pośrednictwem strony internetowej WKD.

6. Czas przesiadki na stacji Podkowa Leśna Główna oraz na przystanku osobowym Grodzisk Mazowiecki Jordanowice, jak również wydłużony czas przejazdu zastępczą komunikacją autobusową nie wpływa na czas ważności biletu w stosunku do czasu przejazdu pociągiem WKD według zwykłej organizacji ruchu.

7. W wybrane dni w okresie obowiązywania ograniczeń przystanek osobowy Podkowa Leśna Zachodnia ulega zawieszeniu oraz nie jest objęty dedykowanym dla niego przystankiem zastępczej komunikacji autobusowej. Najbliższy przystanek zastępczej komunikacji autobusowej: MILANÓWEK TURCZYNEK (Milanówek, ul. Królewska – wspólny z lokalizacją dla przystanku osobowego Polesie). Najbliższe miejsce zatrzymania pociągów: stacja Podkowa Leśna Główna.

8. W pojazdach zastępczej komunikacji autobusowej (ZKA) nie ma możliwości przewozu roweru.