„Warszyc” patronem dworca w Radomsku

„Warszyc” patronem dworca w Radomsku

Pochodzący z powiatu radomszczańskiego żołnierz antykomunistycznego podziemia, twórca Konspiracyjnego Wojska Polskiego – kpt. Stanisław Sojczyński ps. „Warszyc” – został patronem dworca kolejowego w Radomsku.

Dworzec w Radomsku otrzymał imię kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, organizatora i dowódcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego.

Stanisław Sojczyński urodził się w 1910 roku w Rzejowicach w powiecie radomszczańskim. Żołnierz Armii Krajowej, organizator oraz dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego – jednej
z największych organizacji podziemia antykomunistycznego w centralnej i południowej Polsce. Konspiracyjne Wojsko Polskie wsławiło się m.in. wyzwoleniem grupy aresztowanych przez władze komunistyczne w więzieniu w Radomsku. W 1946 roku Stanisław Sojczyński został aresztowany i następnie skazany na karę śmierci wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi. Zamordowano go 19 lutego 1947 r. Pośmiertnie został awansowany na stopień generała brygady.

– Spotykamy się  w tym miejscu w szczególnym dniu – w 75. rocznicę zamordowania przez władze komunistyczne bohatera podziemia niepodległościowego. Nadając dworcowi w Radomsku imię pochodzącego z tego regionu żołnierza Armii Krajowej i twórcy Konspiracyjnego Wojska Polskiego, chcemy podkreślić, jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które podjęły walkę z okupantami, zarówno niemieckim, jak i sowieckim o w pełni niepodległą i suwerenną Polskę. Pamięć o obrońcach naszej ojczyzny jest niezwykle istotna dla umacniania polskiej tożsamości – powiedział Rafał Zgorzelski, członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A.

Dworzec kolejowy w Radomsku jest jedną z wizytówek miasta. To obiekt zabytkowy – został oddany do użytku w 1935 roku, w 2011 roku Polskie Koleje Państwowe S.A. przeprowadziły jego kompleksowy remont. Prace odbywały się pod nadzorem konserwatora zabytków.

Dworzec w Radomsku to już dziesiąty obiekt w Polsce, który zyskał swojego patrona w ramach programu nadawania dworcom imion wybitnych Polaków – zasłużonych dla historii kraju osób
i bohaterów zbiorowych, realizowanego przez Polskie Koleje Państwowe S.A. W programie brane są pod uwagę różne życiorysy, zakresy zaangażowania czy zasługi dla niepodległej Polski oraz różne okresy z bogatej, ponadtysiącletniej historii kraju.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Polskie Koleje Państwowe S.A. we współpracy z Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Pomysłodawczynią i inicjatorką nadania radomszczańskiemu dworcowi imienia bohatera podziemia niepodległościowego, przy aprobacie samorządowców, była poseł Anna Milczanowska, a samą ideę wsparł Antoni Macierewicz, marszałek senior Sejmu RP. W organizację wydarzenia zaangażowali się także Jarosław Ferenc, prezydent miasta Radomska oraz Beata Pokora, starosta powiatu radomszczańskiego.