Warszawa światową stolicą debaty o bezpieczeństwie kolejowym

Warszawa światową stolicą debaty o bezpieczeństwie kolejowym

W czwartek, 15 czerwca 2023 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Drogowo-Kolejowych (ILCAD, ang. International Level Crossings Awareness Day). Podczas wydarzenia prelegenci z ponad 50 krajów z całego świata dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami w zakresie ograniczania wypadków w przestrzeniach kolejowych.

Kolej pozostaje najbezpieczniejszym środkiem transportu lądowego, w dużej mierze dzięki odpowiedniej infrastrukturze i ścisłemu przestrzeganiu procedur. Niestety, na przejazdach drogowo-kolejowych utrzymuje się nadal niepokojąco wysoka liczba wypadków i ofiar śmiertelnych. Międzynarodowy Związek Kolei (UIC) w raporcie bezpieczeństwa za 2022 rok przedstawia niekorzystne dane. Ze statystyk zgromadzonych z ponad 30 krajów wynika, że w 2021 roku ponad jedna czwarta (27%) wszystkich znaczących wypadków kolejowych i prawie jedna trzecia (32%) wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków miała miejsce na przejazdach drogowo-kolejowych. To oznacza 276 ofiar śmiertelnych na przejazdach w ciągu zaledwie jednego roku.

W tegorocznej edycji ILCAD wzięło udział blisko 150 osób z całego świata, co świadczy o bardzo poważnym podejściu do kwestii bezpieczeństwa na kolei. To zaszczyt, że w tym roku Warszawa mogła gościć uczestników konferencji. Spotkanie to było doskonałą okazją nie tylko do zapoznania się z najnowszymi światowymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, ale także do zaprezentowania rozwiązań stosowanych w Polsce – powiedział Krzysztof Mamiński, przewodniczący UIC, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Kluczowym elementem ograniczania zagrożeń w przestrzeni kolejowej, oprócz inwestycji infrastrukturalnych, jest wpływanie na zachowanie użytkowników. Stąd Międzynarodowy Związek Kolei co roku, w czerwcu organizuje niezwykle ważne wydarzenie – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Drogowo-Kolejowych. W konferencji uczestniczą przedstawiciele kolei i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem ruchu w transporcie z około 50 krajów z całego świata. Gospodarzem tegorocznej edycji wydarzenia jest Polska. Temat ILCAD 2023 jest skierowany do użytkowników maszyn rolniczych i samochodów ciężarowych, a hasło tej edycji konferencji brzmi „Tory są dla pociągów”.

Bezpieczeństwo jest kwestią najważniejszą w podróżowaniu koleją oraz w zapewnieniu właściwych warunków pracy załogom pociągów. Kolizje na przejazdach drogowo-kolejowych, wtargnięcia na tory kolejowe i samobójstwa, to główne przyczyny śmierci w przestrzeniach kolejowych. Dlatego jesteśmy szczególnie dumni z tego, że przewodziliśmy publicznej kampanii na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych, rozpoczętej w 2009 roku najpierw w Europie, a następnie rozszerzonej na wszystkie pięć kontynentów – powiedział François Davenne, dyrektor generalny UIC.

W Międzynarodowym Dniu Bezpieczeństwa na Przejazdach Drogowo-Kolejowych udział wzięli przedstawiciele branży kolejowej, zarządcy infrastruktury kolejowej, naukowcy i wiele innych osób zaangażowanych w podnoszenie świadomości na temat niebezpieczeństw związanych z przejazdami drogowo-kolejowymi.

Poprawa bezpieczeństwa w transporcie kolejowym to wyzwanie, a także jeden z głównych celów stawianych przez międzynarodowe środowisko kolejowe. Wymiana doświadczeń na ten temat ma wymiar globalny, co sprawia, że Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Drogowo-Kolejowych ma szczególną pozycję – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP i wiceprzewodnicząca UIC Global Level Crossing Network (GLCN).

W ceremonii otwarcia konferencji udział wzięli Maciej Małecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Tomasz Rurka, zastępca dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury.

Konferencja została poprzedzona 14 czerwca specjalną sesją w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi, poświęconą zapobieganiu wtargnięciom i samobójstwom na torach – TRESPAD (Trespass Prevention Awareness Day). Natomiast jutro, 16 czerwca zaplanowana jest wizyta techniczna dla uczestników wydarzenia, której celem jest zapoznanie się z rozwiązaniami technologicznymi wpływającymi na bezpieczeństwo w transporcie kolejowym.