Wars rozdaje papieskie kremówki w pociągach Pendolino

Wars rozdaje papieskie kremówki w pociągach Pendolino

Dzisiaj, 2 kwietnia, w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II,  w pociągach Pendolino wygłoszony jest komunikat upamiętniający Papieża, a pasażerowie na wybranych odcinkach otrzymają kremówki.

PKP Intercity wspólnie z Fundacją Grupy PKP, PKP S.A. oraz spółką Wars przystąpiło do projektu, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II.

Dzisiaj, 2 kwietnia pracownicy drużyn konduktorskich wyznaczeni do obsługi pociągów EIP mają do lewej klapy marynarki lub żakietu przypięte żółt0- białą przypinkę. Pracownicy PKP Intercity 
Dodatkowo kierownicy pociągów obsługujących pociągi EIP wygłaszają specjalny komunikat o treści:

Fundacja Grupy PKP wraz ze spółkami Grupy PKP realizuje projekt, którego ideą jest upamiętnienie Jana Pawła II. 2 kwietnia to szczególna data. Chcemy poprzez jeden z pamiętnych motywów wizyt Papieża w ojczyźnie zachęcić Państwa do wspomnienia o wielkim Polaku. Obsługa częstuje dziś państwa papieskimi kremówkami.

Wspomniane kremówki będą rozdawane przez pracowników wars tylko na wybranych odcinkach.