ET22 z modułem dojazdowym?!

ET22 z modułem dojazdowym?!

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w jednym z Punktów Utrzymania Taboru trwają pracę nad montażem modułu dojazdowego w lokomotywie towarowej serii ET22.

Testowa, sześcioosiowa lokomotywa ET22 ma mieć zamontowany silnik spalinowy o mocy około 600 kW, który umożliwi krótkie przejazdy po liniach niezelektryfikowanych i na bocznicach.

Po zakończonych pracach lokomotywa przejdzie obowiązkowe testy na terenie toru doświadczalnego niedaleko Żmigrodu.