W Tuchowie i w Andrzejówce widać już konstrukcje nowych peronów

W Tuchowie i w Andrzejówce widać już konstrukcje nowych peronów

Zadania inwestycyjne PLK, obejmujące modernizację peronów w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025” prowadzone są na LK nr 96 Tarnów – Muszyna oraz na LK nr 105 Muszyna – Krynica. Ich efektem będą wygodniejsze podróże z nowych i odnowionych peronów. Pasażerowie zyskają lepsze możliwości dojazdu pociągiem, m.in. do miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych na południu Polski.

W marcu ruszyły prace budowlane na stacji Tuchów i na przystanku Andrzejówka (na LK nr 96). Ustawiane są ściany nowych peronów. Wymieniane są tory i sieć trakcyjna. PLK łączą realizację inwestycji z prowadzeniem ruchu kolejowego i zapewnieniem podróżnym dostępu do kolei w trakcie prac. Dlatego roboty odbywają się odpowiednio na fragmencie peronów tak, by pasażerowie mogli jednocześnie korzystać z części platformy i bez problemu wejść do pociągu.

Sukcesywnie realizowane będą roboty na pozostałych przystankach na LK nr 96: Stary Sącz, Barcice, Rytro, Młodów, Łomnica-Zdrój, Wierchomla Wielka, Zubrzyk, Żegiestów-Zdrój, Milik, Muszyna oraz na LK nr 105 Muszyna-Zdrój. Rozpoczęły się już prace przygotowawcze, obejmujące badania geologiczne, geotechniczne oraz geodezyjne.

Wszystkie zmodernizowane obiekty wyposażone będą w nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oznakowanie. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się zostaną wybudowane pochylnie. Z myślą o osobach niewidomych i niedowidzących przewidziano także ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze.

Inwestycje na LK nr 96 oraz na LK nr 105 realizowane są w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Zakończenie prac planowane jest w III kwartale 2025 r.

Program w Małopolsce obejmuje w sumie 22 lokalizacje. Oprócz modernizacji 13 istniejących stacji i przystanków zaplanowano również budowę 9 nowych miejsc zatrzymywania się pociągów. Podróżni już korzystają z przystanków Dąbrówka Jezioro Mucharskie, Nowy Sącz Dąbrówka i Nowy Sącz Gorzków oraz Wolbrom Zachodni i Zator Park Rozrywki. W trakcie realizacji są: Kraków Piastów, Kraków Kościelniki, Kraków Przylasek i Pisary.