Koleje Mazowieckie szukają współpracowników w 17 lokalizacjach

Koleje Mazowieckie szukają współpracowników w 17 lokalizacjach

Koleje Mazowieckie ogłosiły przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest usługa agencyjna sprzedaży biletów kolejowych oraz udzielanie informacji w 17 lokalizacjach.

Zamówienie zostało podzielone na 6 zadań:

 • Zadanie nr 1: Cegłów, Mrozy,
 • Zadanie nr 2: Jasienica Mazowiecka, Łochów, Wołomin,
 • Zadanie nr 3: Brwinów, Międzyborów, Milanówek, Radziwiłłów Mazowiecki,
 • Zadanie nr 4: Gąsocin, Świercze,
 • Zadanie nr 5: Chynów, Dobieszyn, Kruszyna, Sułkowice
 • Zadanie nr 6: Celestynów, Sobolew.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

 • sprzedaż biletów kolejowych na przejazdy w komunikacji krajowej na pociągi Kolei Mazowieckich, PKP Intercity, Polregio, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Małopolskich, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Kolei Śląskich oraz Arriva,
 • przestrzeganie przy sprzedaży biletów przepisów prawa przewozowego, taryf przewozowych i regulaminów oraz wszelkich regulacji w zakresie obsługi podróżnych,
 • udzielanie informacji kolejowej w zakresie rozkładu jazdy pociągów/Zastępczej Komunikacji Autobusowej, prawa przewozowego, taryf przewozowych, regulaminów i innych regulacji prawnych dotyczących odprawy podróżnych,
 • dokonywanie uzasadnionych zwrotów należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystane bilety na przejazdy w komunikacji krajowej, wydawanie poświadczeń o niewykorzystaniu biletów, w tym biletów elektronicznych,
 • przyjmowanie reklamacji, skarg i wniosków;
 • przyjmowanie zgłoszeń potrzeby udzielenia pomocy w czasie podróży osobie z niepełnosprawnością lub o ograniczonej możliwości poruszania się i przekazywanie tego zgłoszenia do Call Center zgodnie z „Zasadami organizowania pomocy osobom z niepełnosprawnością oraz osobom o ograniczonej możliwości poruszania się w podróży pociągami Kolei Mazowieckich” przekazanymi przez Zamawiającego,
 • prowadzenie reklamy kolejowych przewozów pasażerskich przy pomocy materiałów reklamowych dostarczonych przez Zamawiającego,
 • prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości statystycznej ze sprzedaży biletów,
 • utrzymanie porządku w pomieszczeniach wykonywania Umowy,
 •  wykonywanie dodatkowych czynności niezbędnych do właściwego wykonywania przedmiotu Umowy, np. oznaczenie dni i godzin sprzedaży biletów, dostosowanie wizerunku pomieszczenia do wymogów Zamawiającego, poprzez np. pomalowanie okienka kasowego i wnętrza pomieszczenia w kolorach ustalonych z Zamawiającym.

Przewoźnik wymaga realizowania zamówienia w okresie od 1 września 2024 r. do 30 września 2027 r.

Koleje Mazowieckie szacują, że planowane przychody we wszystkich lokalizacjach podczas obowiązywania umowy wyniosą ponad 56 mln zł.

Oferty można składać do 6 maja 2024 r. O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.