W terminalu w Zduńskiej Woli Karsznicach powstanie system automatyzacji bram dla ciężarówek i pociągów

W terminalu w Zduńskiej Woli Karsznicach powstanie system automatyzacji bram dla ciężarówek i pociągów

Spółka PKP Cargo Terminale ogłosiła postępowanie na zaprojektowanie, opracowanie i wdrożenie systemu automatyzacji bram dla ruchu samochodowego i kolejowego dla budowanego terminalu multimodalnego  w Zduńskiej Woli Karsznicach.

W zakres zadania wchodzi:

 •  zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu OCR kolejowego i drogowego, bramek sczytujących tablice rejestracyjne na głównym wjeździe
 • zaprojektowanie, opracowanie, wykonanie i wdrożenie systemu kolejkowego na wjazd i wyjazd z terminalu
 • szkolenie dla personelu terminala w zakresie systemu OCR kolejowego i drogowego, bramek sczytujących tablice rejestracyjne na głównym wjeździe
 • modyfikacje systemu dostosowujące funkcjonalności do potrzeb pracy terminalu w okresie 5 lat od instalacji pierwotnej wersji.

System powinien obejmować instalację oprogramowania, dostawę i montaż urządzeń oraz wdrożenie systemu w celu automatyzacji transakcji bramowych (samochodowych i kolejowych) na terenie terminalu multimodalnego w Zduńskiej Woli Karsznicach poprzez zastosowanie portali bramowych OCR, systemu LPR (rozpoznawania tablic rejestracyjnych) oraz interaktywnych „kiosków”. Transakcja bramowa powinna przebiegać w sposób wysoce zautomatyzowany. Asysta pracownika terminalu powinna zostać ograniczona do jednorazowego wydania stałej przepustki na wjazd oraz kontroli transakcji i obsługi błędów oraz wyjątków.

Wymagania w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego:

 • analiza procesów bramowych
 • wykonanie projektu technicznego i funkcjonalnego (jeżeli wymagane) wraz z wizualizacją, uwzględniającego główne założenia Zamawiającego
 • uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień
 • wykonanie kompleksowego projektu wykonawczego Systemu będącego uszczegółowieniem projektu technicznego, funkcjonalnego zapewniającego funkcjonowanie systemu obsługi jako całości (jeżeli wymagane),
 • wykonanie graficznych wizualizacji wszystkich procesów operacyjnych oraz systemowych będących częścią projektu wykonawczego
 • prowadzenie i dostarczenie oraz udostępnienie PKP CARGO TERMINALE całej dokumentacji Systemu w czasie realizacji projektu. Dostarczenie pełnej dokumentacji po realizacji projektu
 • sporządzenie, prowadzenie oraz dostarczenie harmonogramu prac, harmonogramu dostaw, planu jakości, raportów o stanie zaawansowania projektu oraz protokołów zdawczo – odbiorczych w trakcie realizacji projektu,
 • możliwość wyboru sprzętu sieciowego przez zgodność z istniejącą strukturą sieciową w PKP CARGO TERMINALE
 • analiza procesów i zaprojektowanie zmian w systemie umożliwiających integrację systemu automatyzacji bram wjazdowych z systemem magazynowania terminala,
 • wielojęzyczność – komunikaty w kiosku w 4 językach: angielski, polski, rosyjski, niemiecki
 • budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń teleinformatycznych/komunikacyjnych pomiędzy serwerami a punktami lokalizacyjnymi elementów systemu (brama przed-wjazdowa na parking, wjazdowa, wyjazdowa, kolejowa, portale OCR); budowa infrastruktury oraz wykonanie połączeń elektrycznych do elementów systemu
 • dostawa, kompleksowa instalacja oraz montaż urządzeń bramowych i osprzętu: portale OCR, system LPR, kioski, łączność, bariery, serwery sterujące wraz z oprogramowaniem oraz licencjami, sieciowe urządzenia aktywne według założeń projektów i technologii,
 • dostawa, kompleksowe opracowanie i wdrożenie systemu kolejkowania kierowców
 • możliwość dostępu do danych systemu dla klientów zewnętrznych poprzez platformę on-line
 • możliwość manualnej obsługi systemu przez pracownika (np. wprowadzanie i edycja danych, otwarcie/anulowanie wizyty, blokada lub zdjęcie blokady wjazdu/wyjazdu, obsługa błędów, wyjątków, manualna obsługa całego procesu, itd.),
 • przeprowadzenie testów funkcjonowania urządzeń i oprogramowania oraz systemu jako całości z pełną ścieżką przejścia pojazdu i pociągu oraz wszystkimi sytuacjami wyjątkowymi, mogącymi wystąpić podczas funkcjonowania systemu
 • dokumentacja oraz przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego
 • dostarczenie instrukcji w języku polskim i angielskim dla personelu oraz firm współpracujących/klientów
 • wdrożenie oraz asysta podczas uruchomienia bram automatycznych
 • wsparcie systemu i nadzór eksploatacyjny

Inwestycja powinna zostać zrealizowana do 31 października 2023 r. przy czym:

 • realizacja rzeczowa inwestycji – do 30 września 2023 r.
 • testy usługi i uruchomienie systemu – do 31 października 2023 r.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: okres wsparcia technicznego oraz nadzoru eksploatacyjnego  – waga 10 pkt oraz cena – waga 90 pkt.

Na oferty spółka PKP Cargo Terminale czeka do 30 listopada 2022 r.