Po 18 latach mieszkańcy Nidy, Stawian i Grochowisk skorzystają z kolei

Po 18 latach mieszkańcy Nidy, Stawian i Grochowisk skorzystają z kolei

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na przebudowę peronów w pięciu lokalizacjach w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. poprawi dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży na linii z Kielc do Buska-Zdroju. Zmodernizowane zostaną perony na pięciu stacjach i przystankach: Brzeziny, Kije, Nida, Stawiany Pińczowskie i Grochowiska. W przypadku trzech ostatnich oznaczać to będzie powrót pociągów pasażerskich po ponad osiemnastu latach.

– Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego dzięki Programowi Przystankowemu skorzystają ze zmodernizowanej infrastruktury kolejowej oraz odzyskają możliwości podróży koleją. Zwiększamy dostępność komunikacyjną i komfort kolejowych podróży dla wszystkich pasażerów. Taki jest cel programu, na który  polski rząd przeznaczył miliard zł. – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

–  Z myślą o podróżnych  budujemy i przebudowujemy przystanki i stacje w całej Polsce. Również w województwie świętokrzyskim przystanki Brzeziny, Kije, Nida, Stawiany Pińczowskie i Grochowiska zapewnią łatwiejsze korzystnie z kolei. Takie działanie umożliwi Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025 – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na wszystkich przystankach zaplanowano budowę nowych, wyższych niż dotychczas peronów, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Dostęp do peronów, szczególnie osobom o ograniczonej możliwości poruszania, ułatwią pochylnie oraz przebudowane chodniki. Parkingi samochodowe i stojaki rowerowe umożliwią mieszkańcom łączenie podróży różnymi środnikami transportu. Energooszczędne lampy LED oświetlą teren i zapewnią lepszą orientację także po zmroku.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Budowlane Invest sp z. o.o. Łączna wartość inwestycji na pięciu przystankach to 22,4 mln zł. Zakończenie prac w tych miejscach jest zaplanowane na koniec 2023 r.

Program Przystankowy ułatwia podróże

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” na liście podstawowej w województwie świętokrzyskim obejmuje łącznie 9 lokalizacji. Mieszkańcy korzystają już z jego pierwszych efektów. Od czerwca pociągi regionalne wróciły na przystanek Dębska Wola i stację Włoszczowice. Podróżni wsiadają do pociągów z nowych peronów, a wykonawca prowadzi ostatnie prace wykończeniowe.

Lepsze podróże do szkoły i pracy PLK szykują także na linii Kielce – Częstochowa. Na stacjach Małogoszcz i Rykoszyn powstają nowe, wygodniejsze perony. Zakończenie tych robót zaplanowano na przyszły rok.

Rządowy program przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W zadaniu uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 185 lokalizacji, a na liście rezerwowej 129.