W Spale dyskutowano o możliwościach rynku IT względem potrzeb rozwojowych kolei

W Spale dyskutowano o możliwościach rynku IT względem potrzeb rozwojowych kolei

Przeszło trzydziestu dostawców technologii i systemów informatycznych wzięło udział w konferencji „Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne. Nowe technologie dla sektora kolejowego”. Celem wydarzenia, pod patronatem Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, zorganizowanego przez PKP Informatyka  oraz CS Natura Tour była prezentacja oraz analiza możliwości rynku IT względem potrzeb rozwojowych kolei.

Innowacyjne kierunki rozwoju, nowoczesne rozwiązania w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz prywatna chmura kolejowa, to trzy główne zagadnienia poruszone przez uczestników konferencji 21 czerwca 2023 r. w Spale. Nad potrzebami spółek kolejowych oraz odpowiedzią na nie ze strony rynku dyskutowano podczas paneli tematycznych z udziałem przedstawicieli dostawców, Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK oraz ekspertów branżowych.

Udział w wydarzeniu wzięli również przedstawiciele podmiotów istotnych z punktu widzenia rozwoju sektora kolejowego – Urzędu Transportu Kolejowego, Centralnego Portu Komunikacyjnego sp. z o.o., PGE Energetyka Kolejowa S.A., POLREGIO S.A., Instytutu Kolejnictwa oraz renomowanych polskich uczelni – Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Przesłanie do podmiotów rynku kolejowego skierował również Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji.

Rada Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK patronująca wydarzeniu, od chwili swego powstania intensywnie wspiera działania na rzecz rozwoju informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa na kolei. Realizujemy wspólne projekty, tworzymy standardy oraz rozwiązania służące rozwojowi technologicznemu transportu pasażerskiego i towarowego z uwzględnieniem najnowszych technologii cyfrowych. Podejmujemy szereg działań podnoszących lub unifikujących stosowane technologie w naszej branży. Jednym ze sposobów osiągania założonych celów jest dialog z przedstawicielami każdej ze stron rynku IT. Wśród nich są przedstawiciele producentów rozwiązań i usług informatycznych, świata akademickiego, w tym badań i rozwoju oraz publicystyki naukowej, związanej z technikami informacyjnymi. Jednym z realizowanych kierunków działań strategicznych jest zwiększanie kompetencji cyfrowych oraz ochrony przed cyberatakami. Aktywnie budujemy współpracę z uczelniami na rzecz polskich studentów wydziałów transportu i logistyki, a także uczniami techników kolejowych dostrzegając ich potencjał wyobraźni i zaangażowania będący podstawą przyszłego rozwoju transportu kolejowego – powiedział dr Rafał Zgorzelski, członek Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A., przewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK.

Chciałem gorąco podziękować wszystkim uczestnikom konferencji za ciekawe i inspirujące rozmowy. Nasze spotkanie jest kolejnym dowodem na to, że cała branża kolejowa jest ważnym graczem jeżeli chodzi o innowacje w obszarze informatyzacji i cyberbezpieczeństwa. PKP Polskie Linie Kolejowe oraz Grupa PKP jako największe podmioty sektora są naturalnymi liderami cyfrowej transformacji na polskim rynku kolejowym. Naszą rolą jest wypracowywanie najlepszych standardów oraz implementacja rozwiązań technologicznych, które będą atrakcyjne i bezpiecznie dla naszych klientów. Jestem przekonany, że zagadnienia poruszone przez prelegentów i podczas paneli, od zastosowania sztucznej inteligencji, przez rozwiązania chmurowe, po aktualne trendy w obszarze bezpieczeństwa systemów IT i OT, staną się wstępem do realizacji niejednego innowacyjnego projektu dla polskich kolei – powiedział Grzegorz Kurdziel, członek Zarządu, dyrektor ds. wsparcia operacyjnego, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wiceprzewodniczący Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK.

W ramach takich spotkań jak konferencja pod patronatem Rady Polityki IT Grupy PKP i PKP PLK, realizujemy cele Polityki IT przyjętej przez spółki Grupy PKP i PKP PLK ponad dwa lata temu. Mając na uwadze obecne i planowane inwestycje w sektorze kolejowym, należy pamiętać, że za każdym przedsięwzięciem stoi technologia i infrastruktura teleinformatyczna. Poruszone podczas konferencji tematy dotyczą innowacji, cyberbezpieczeństwa i rozwiązań sektorowych w obszarze chmur obliczeniowych. Otwarty dialog przedstawicieli spółek Grupy PKP i PKP PLK oraz producentów i dostawców technologii jest kolejnym krokiem w budowaniu wspólnej strategii rozwoju produktów i usług zgodnie z najnowszymi trendami – powiedział Tadeusz Turzyński, prezes Zarządu PKP Informatyka sp. z o.o.

Rozwiązania zaprezentowane przez wyspecjalizowane firmy technologiczne oraz wnioski wysunięte przez uczestników dyskusji z pewnością znajdą swoje odzwierciedlenie w dalszym rozwoju technologii IT w Grupie PKP i PKP PLK, w tym między innymi w zakresie konsolidacji usług cyfrowych i zasobów informatycznych, a także wspólnej polityki i rozwiązań w obszarze cyberbezpieczeństwa.