W Parlamencie Europejskim o znaczeniu polskiej kolei w Europie

W Parlamencie Europejskim o znaczeniu polskiej kolei w Europie

PKP Polskie Linie Kolejowe wzięły udział w spotkaniu w Parlamencie Europejskim, organizowanym w ramach Rail Forum Europe. Wydarzenie dotyczyło odporności infrastruktury kolejowej w obliczu sytuacji kryzysowych oraz konsekwencji zmian klimatu.

24 maja w ramach Rail Forum Europe na zaproszenie europosła Bogdana Rzońcy, odbyło się spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Spotkanie zostało zorganizowane wspólnie przez przedstawicielstwo polskich kolei w Belgii i PKP Polskie Linie Kolejowe.

Po wprowadzeniu europosła Bogdana Rzońcy, głos zabrał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który mówił m.in. o rozwoju kolei oraz jej znaczeniu jako strategicznego środka transportu.

Koleje są ważnym elementem systemu transportowego. W momentach kryzysowych stają się w zasadzie jedynym niezawodnym środkiem komunikacji – zaznaczył Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Ireneusz Merchel w głównym wystąpieniu przedstawił prezentacje dotyczącą odporności infrastruktury kolejowej w obliczu sytuacji kryzysowych i konsekwencji zmian klimatu oraz poruszył tematy dotyczące znaczenia polskiej sieci kolejowej w Europie, również w kontekście wojny na Ukrainie. Prezes PLK SA przedstawił działania polskiego zarządcy infrastruktury wspierające Ukrainę.

Podjęliśmy szybkie działania na rzecz zwiększenia przepustowości infrastruktury przygranicznej, w tym ponownego przywrócenia do użytku linii kolejowych, które w ostatnich latach były wyłączone z eksploatacji. Koszty tych doraźnych działań w 2022 r. sięgnęły 37 mln euro – dodał Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Głos zabrali również Elżbieta Łukaniuk – członek gabinetu Adiny Vălean, Komisarz ds. Transportu, Alberto Mazzola – dyrektor wykonawczy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej, a także wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberadzki.

Ponadto podczas spotkania poruszono strategiczną i geopolityczną rolę Polski w korytarzach transportowych. Omówiono kwestie dotyczące rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w kontekście projektu rozporządzenia TEN-T, w tym wydłużenia korytarzy do Ukrainy i Mołdawii oraz utworzenia nowego korytarza Morze Bałtyckie – Morze Czarne – Morze Egejskie. Prezes Ireneusz Merchel podkreślił, że aby kolej mogła się rozwijać i spełniać swoją rolę, koniecznie jest zapewnienie finansowania na odpowiednim poziomie.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. biorą aktywny udział w spotkaniach dotyczących rozwoju kolei. Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Brukseli było kolejnym w ramach prowadzonych aktywności na arenie międzynarodowej.