W. Nowak: 2023 rok był dla Grupy ZUE udanym okresem

W. Nowak: 2023 rok był dla Grupy ZUE udanym okresem

Przychody ze sprzedaży Grupy ZUE w 2023 r. zwiększyły się o 61% do poziomu blisko 1,5 mld zł (1 484,1 mln zł). Zysk na działalności operacyjnej był na poziomie 30,4 mln zł (+68% r/r), a zysk netto wyniósł 21,1 mln zł (+22% r/r). W portfelu Grupy ZUE o wartości ok. 1,7 mld zł są obecnie kontrakty kolejowe i miejskie na rynku polskim oraz zlecenia kolejowe w Rumunii. Od 2023 roku poprzez nową spółkę zależną Grupa realizuje również kontrakty drogowe.

2023 rok był dla Grupy ZUE udanym okresem, zarówno pod względem operacyjnym jak i finansowym. Nasze przychody wzrosły o 61% do rekordowego poziomu blisko 1,5 mld zł. To zdecydowanie najwyższa sprzedaż w naszej historii. Utrzymujemy portfel zamówień wart ok. 1,7 mld zł. W 2023 roku spółki budowlane z Grupy ZUE pozyskały nowe kontrakty budowlane o łącznej wartości ok. 959 mln zł. Szczególnie cieszy nas podpisanie w październiku minionego roku umowy na realizację dużej inwestycji dla PKP PLK S.A. o wartości netto przekraczającej 785 mln zł. To jedna z trzech części największej kilkuetapowej inwestycji kolejowej w województwie śląskim w ostatnich latach. W 2024 roku pozyskaliśmy kolejny ciekawy kontrakt z konsorcjantem na budowę całkowicie nowej, prowadzonej częściowo w tunelu, linii tramwajowej w Warszawie. Jest to kontrakt o wartości 295 mln zł.  Pozostajemy aktywni na rynku ofertowym. Konkurencja o nowe zlecenia jest obecnie mocna, co jest skutkiem niewielkiej liczby nowych przetargów kolejowych ogłaszanych i rozstrzyganych w ostatnich latach. Liczymy na to, że liczba inwestycji na rynku budownictwa infrastrukturalnego stopniowo wzrośnie w kolejnych okresach, m.in. dzięki środkom unijnym z nowej perspektywy. Nasza Grupa jest gotowa na wzmożoną aktywność w realizacji nowych inwestycji, których się spodziewamy w kolejnych latach – podkreśla Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Rok 2023 roku – jak i początek 2024 r. – to również rozwój najmłodszej spółki w Grupie. Przejęta ponad rok temu drogowa spółka Energopol, w 2023 r. zawarła kontrakty o łącznej wartości ok. 65 mln zł netto.

Naszymi najważniejszymi obszarami działalności są rynek kolejowy i tramwajowy, ale nadal szukamy rynkowych szans i możliwości rozwoju. Poprzez przejęcie kontroli nad doświadczoną krakowską firmą otworzyliśmy się na segment drogowy. Uważamy, że doświadczenie i zakres kompetencji, którym charakteryzuje się Energopol, stanowią komplementarne uzupełnienie dla dotychczasowej działalności ZUE, m.in. w obszarze robót drogowych, budowy obiektów mostowo-drogowych i szeregu innych robót specjalistycznych. Chcemy, aby Energopol dalej się rozwijał, m.in. poprzez rozbudowę bazy sprzętowej i poprawę efektywności, dzięki czemu jeszcze skutecznej będzie walczył o nowe kontrakty i umacniał pozycję Grupy w szeroko rozumianej branży budowlanej – mówi Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.

Podsumowując 2023 r. należy przypomnieć, że Grupa jest mocno obecna także na zagranicznych rynkach, przede wszystkim w Rumunii. Wspólnie z rumuńskim partnerem powołane zostało konsorcjum, które realizuje umowy pozyskane w kwocie ok. 0,9 mld zł, z czego 50% przypada na ZUE. W ocenie Grupy, ten rynek ma dobre perspektywy, m.in. dzięki otwartej drodze do finansowania z UE, które efektywnie pozyskuje. Chcemy się tam rozwijać i wzmacniać swoją pozycję nie tylko na rynku kolejowym. ZUE w zeszłym roku weszło również na rynek łotewski realizując zadanie na rynku tramwajowym. Grupa ZUE przygotowuje się do ofertowania na zagranicznych rynkach także w przyszłości.

Naszym celem jest stałe poszerzanie ekspozycji na rynki zagraniczne. Dążymy do stworzenia Grupy z potencjałem operowania długoterminowo na kilku rynkach geograficznych równocześnie. Już działamy w ten sposób z dobrym efektem. Interesują nas głównie rynki UE – dodaje Wiesław Nowak, Prezes Zarządu ZUE.