W Mielcu powstanie kolejny przystanek

W Mielcu powstanie kolejny przystanek

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę za ponad 3,5 mln zł netto na zaprojektowanie i budowę kolejnego przystanek w Mielcu. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”.

Nowy obiekt o nazwie Mielec Korczaka, zostanie wybudowany na reaktywowanej trasie Mielec – Dębica. To kolejny przystanek w mieście, który powstanie w ramach inwestycji PLK SA., zgodnie z wolą mieszkańców. Od września br., w codziennych przejazdach pociągiem na podkarpackiej trasie kolejowej, podróżnym już służą także nowe obiekty: Mielec Południowy i Chorzelów Południowy.

Rządowy Program Przystankowy ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu w Polsce, w tym na Podkarpaciu. Dzięki budowie dodatkowych obiektów dla zatrzymywania się pociągów, mieszkańcy miejscowości, zyskują lepszą dostępność do kolei, jako wygodnego, bezpiecznego i ekologicznego środka transportu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Realizacja projektów inwestycyjnych, zwiększających dostęp podróżnych do kolei – jest działaniem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w kierunku zapewnienia lepszych możliwości podróżowania pociągiem. Sprzyja to rozwojowi kolei i tym samym poprawie warunków komunikacji oraz życia mieszkańców – powiedział Ireneusz Merchel prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Nowy przystanek Mielec Korczaka będzie w standardzie już wybudowanych lub modernizowanych obiektów. Przygotowany zostanie wysoki peron, ułatwiający podróżnym wsiadanie do pociągów. Komfort zapewnią wiaty, ławki, tablice informacyjne i oznakowanie. Pochylnie oraz ścieżki dotykowe i pasy ostrzegawcze na peronie, pomogą w komunikacji osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, w tym niewidomym i niedowidzącym. W ramach zadnia przewidziano również budowę przejścia przez tory oraz parkingu dla samochodów i stojaków na rowery.

Budowę nowego przystanku Mielec Korczaka zaplanowano w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Zakończenie prac przewidziane jest w drugim kwartale 2025 r.

Rządowy Program dla Podkarpacia

Celem „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. W województwie podkarpackim, Rządowy Program obejmuje 10 inwestycji z listy podstawowej w miejscowościach: Przemyśl, Hurko, Medyka, Żurawica, Ropczyce, Strzyżów, Mielec (dwa przystanki), Chorzelów, Zaklików. Zrealizowano już umowy na zaprojektowanie i wykonanie prac dla 9 zadań.