W I kwartale 2024 r. poziom punktualności pociągów towarowych wyniósł 52,8%

W I kwartale 2024 r. poziom punktualności pociągów towarowych wyniósł 52,8%

Liczba pociągów towarowych uruchomionych w I kwartale 2024 r. wyniosła 97,6 tys. i była niższa o 8% (8492 pociągów) w porównaniu do I kwartału ubiegłego roku. Do stacji końcowej punktualnie dotarło 52,85% pociągów towarowych. W porównaniu do IV kwartału 2022 r.  oznacza to wzrost wskaźnika punktualności o 2,47 punktu procentowego. W przypadku porównania z I kwartałem ubiegłego roku, wskaźnik punktualności wzrósł o 4,37 punktu procentowego. 

Dla relacji krajowej wskaźnik punktualności wyniósł 56,88%, natomiast w przypadku pociągów międzynarodowych 38,23%.

Najlepszym miesiącem pod względem punktualności pociągów towarowych był marzec, kiedy to wskaźnik punktualności na przybyciu wyniósł 54,77%. W styczniu było to 48,74% punktualnych przyjazdów do stacji końcowej, natomiast w lutym 54,70%. Średni czas opóźnienia wyniósł 647 minut.