Polregio z tymczasowym prezesem

Polregio z tymczasowym prezesem

Rada Nadzorcza Polregio podjęła w dniu 11 czerwca 2024 roku uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu oraz z funkcji Prezesa Zarządu Polregio – Pana Adama Pawlika i odwołaniu ze składu Zarządu oraz z funkcji Wiceprezesa Zarządu Polregio – Pana Marcela Klinowskiego.

Jednocześnie Rada Nadzorcza delegowała do dnia 19 czerwca 2024 r. (do końca dnia) Pana Marcina L. Mróz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polregio do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Polregio.

Przypomnijmy, że Adam Pawlik z Polregio związany był od 2017 r. r., kiedy to pełnił funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Handlowego Polregio, a następnie p.o. Prezesa Zarządu Polregio. Prezesem przewoźnika został z dniem 12 maja 2023 r. Marcel Klinowski został powołany do zarządu spólki z dniem 1 czerwca 2023 r.

Dodajmy, że w poniedziałek, 10 czerwca Rada Nadzorcza przewoźnika rozpoczęła postępowanie kwalifikacyjne w celu wyłonienia najlepszego kandydata na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki Polregio lub dwóch kandydatów na funkcje dwóch Wiceprezesów Zarządu przewoźnika. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 czerwca 2024 r. o godz. 9:00

Dzisiaj, Rada Nadzorcza wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 19 czerwca 2024 r. o godz. 9:00.