W grudniu pojedziemy pociągami między Lublinem a Łukowem [GALERIA]

W grudniu pojedziemy pociągami między Lublinem a Łukowem [GALERIA]

W grudniu między Lublinem a Łukowem pojedziemy pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi. Mieszkańcy skorzystają z nowych przystanków Berejów i Laski. Kończą się prace na odcinku Lubartów – Parczew. Na przystankach montowane są wiaty i oznakowanie.  Maszyny regulują tor. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za 90 mln zł współfinansowana jest ze środków RPO woj. lubelskiego.

Nowy tor między Parczewem a Lubartowem na linii Lublin – Łuków jest przygotowywany przez specjalistyczne maszyny, do regularnych przewozów. Pociągi pojadą w grudniu. Nowe przystanki w Berejowie i Laskach zwiększą dostęp do kolei. Dzięki inwestycji transport kolejowy na Lubelszczyźnie stanie się bardziej efektywny i konkurencyjny względem innych środków transportu.

– Zaawansowanie prac na odcinku Lubartów – Parczew potwierdza powrót regionalnych i dalekobieżnych połączeń na linię z Lublina do Łukowa. Przy rozpoczynającej się budowie drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów, kolejowe połączenia mogą okazać się skuteczną alternatywą dla mieszkańców powiatu lubartowskiego. Już można dojechać do Lublina szynobusem szybciej niż samochodem dzięki modernizacji linii. Szczególnie w Europejskim Roku Kolei zachęcam do korzystania z najbezpieczniejszego i najbardziej ekologicznego środka transportu – powiedział Piotr Kaliszewski asystent Wiceministra Infrastruktury Andrzeja Bittela.

Nowe przystanki w Berejowie i Laskach

Nowe przystanki w Berejowie i Laskach mają wyższe perony, które ułatwią podróżnym dostęp do pociągów. Wykonawca przystępuje do montażu wiat i ławek. Będzie czytelne oznakowanie i tablice z rozkładem. Podobny standard zapewnią przystanki Tarło, Brzeźnica Bychawska. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się przygotowano dogodne dojścia.

Na stacji Parczew widać już nowy, wyższy peron. Montowane jest oznakowanie oraz infokiosk, na którym będą wyświetlane informacje o rozkładzie jazdy. Zakończyły się prace torowe w obrębie stacji. Rozpoczęto próby urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Budowany jest peron na przystanku Parczew Kolejowa oraz perony w Gródku i Zabielu. Przygotowano oświetlenia, montowane są ławki, wiaty, wygrodzenie, gabloty na rozkład jazdy pociągów.

Dwustumetrowy most nad Wieprzem w Lubartowie

Wzmocnione przyczółki i podpory kolejowej przeprawy – największej i najważniejszej na odcinku Lubartów – Parczew, pozwalają na ułożenie nowego toru. Stalowa kratownica mostu pokryta została powłoką antykorozyjną. Wykonane roboty pozwolą na sprawniejszy przejazd pociągów, m.in. składów towarowych o większym nacisku, tj. 221 kN/oś. Prace na linii obejmują też 14 innych obiektów, w tym 8 mostów.

Dzięki pracom między Lubartowem a Parczewem pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a pociągi towarowe do 80 km/h. Wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni 13 zmodernizowanych przejazdów. Nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym umożliwią obsługę większej liczby składów.

W grudniu 2021 r. zakończą się prace, które pozwolą na wznowienie ruchu pociągów.

Podczas prac na jednotorowej linii – zgodnie z ustaleniami i wcześniejszymi informacjami, obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Wartość projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów – Parczew” to 90 mln zł netto. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Liczby inwestycji:

2 – nowe przystanki w Laskach i Berejowie

8 – zmodernizowanych stacji i przystanków

13 – zmodernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych

26 km – wymienionych torów

8 – wyremontowanych mostów