W czerwcu powrót połączeń Kolei Śląskich do Bohumina

W czerwcu powrót połączeń Kolei Śląskich do Bohumina

Zawieszenie połączeń kolejowych do Bogumina nastąpiło w marcu 2021 r. i było spowodowane pandemią COVID-19. Po ustabilizowaniu się sytuacji pandemicznej przywrócenie połączeń nie było już możliwe, ponieważ zmieniły się kwestie standardów łączności oraz wymagane były testy kompatybilności na czeskim torze testowym. Po kilku spotkaniach ze stroną czeską nastąpił przełom.

Maciej Zaremba, rzecznik prasowy Kolei Śląskich poinformował „Kolejowy Portal”, że w ostatnim czasie przeprowadzono pięć spotkań w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych ze stroną czeską.

Od 11 czerwca do 9 grudnia 2023 r. planujemy uruchomić trzy pary połączeń kolejowych w relacji Bogumin – Chałupki – Bogumin. Obsługę taborową i maszynistów zapewnią odpłatnie Koleje Czeskie. Drużyna konduktorska i taryfa przewozowa będą zapewnione przez Koleje Śląskie. Łączny koszt uruchomienia połączeń w tym terminie będzie oscylował w granicach 300 tysięcy złotych – dodaje  Zaremba.

Wraz ze zmianą rocznego rozkładu jazdy pociągów, od 10 grudnia 2023 r. przewoźnik planuje uruchomić pięć par połączeń własnym taborem (21WEa, który przejdzie badania na dopuszczenie do ruchu na terenie Republiki Czeskiej).

Obecnie negocjujemy warunki handlowe i finansowe uruchomienia połączeń we wskazanej dacie -dodaje rzecznik KŚ.

Kosztowne testy

Jak dodaje przedstawiciel przewoźnika, koszty związane z dopełnieniem wszystkich nowych procedur mogłyby wynieść nawet ok. 1,5 mln. zł.

Najbardziej kosztowne jest przeprowadzenie testów na torze w Velimiu w środkowych Czechach (badania w Velimiu są konieczne do wykonania celem zbadania zgodności z normą ČSN 34 2613 ed.3 – są to testy kompatybilności elektromagnetycznej) oraz wieloetapowy proces dostosowania urządzeń łączności do niedawno zmienionych norm czeskich (Po pożarze nastawni w stacji Bogumin całość sterowania ruchem w jej okręgu została przeniesiona do Przerowa. Zdalna nastawnia korzysta z tzw. ERTMS/ECTS. System ten zapewnia interoperacyjność sterowania ruchem kolejowym. W jego skład wchodzi GSM-R, czyli odmiana kolejowej łączności cyfrowej przeznaczonej do wymiany danych i prowadzenia komunikacji. Drugą składową jest ETCS służący zarówno sygnalizacji kabinowej, jak i automatyzacji procesu prowadzenia pociągów. KŚ jeszcze nie stosują tych rozwiązań, niezbędne jest zatem dostosowanie systemu łączności.). Ponadto konieczne jest uzyskanie przez maszynistów certyfikatu podstawowej znajomości języka czeskiego. – uzupełnia Zaremba.

Przypomnijmy, że o powrót pociągów do stacji Bohumin apelowali politycy partii Razem. We wrześniu 2022 r. ruszyła zbiórka podpisów pod petycją w sprawie przywrócenia transgranicznych pociągów Kolei Śląskich. Adresatami petycji byli zarówno zarząd Kolei Śląskich, Marszałek Województwa Śląskiego, jak i zarząd Kolei Czeskich i Marszałek Kraju Morawsko-Śląskiego, których wsparcie jest niezwykle ważne w kontekście otwierania nowych i przywracania dawnych transgranicznych połączeń.