Politycy partii Razem przygotowali petycję dotyczącą przywrócenia pociągów Kolei Śląskich do Bohumina

Politycy partii Razem przygotowali petycję dotyczącą przywrócenia pociągów Kolei Śląskich do Bohumina

Od kilku dni politycy partii Razem zbierają podpisy pod petycją w sprawie przywrócenia transgranicznego pociągu Kolei Śląskich do Bohumina. Adresatami są zarówno zarząd Kolei Śląskich, Marszałek Województwa Śląskiego, jak i zarząd Kolei Czeskich i Marszałek Kraju Morawsko-Śląskiego, których wsparcie jest niezwykle ważne w kontekście otwierania nowych i przywracania dawnych transgranicznych połączeń.

W 2016 r., po remoncie linii kolejowej, Koleje Śląskie wznowiły połączenie Katowice – Bohumin przez Chałupki jako odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. W marcu 2020 r., ze względu na pandemię COVID-19, kursy skrócono do Chałupek, jednak na początku lipca 2020 r. Koleje Śląskie przywróciły pociągi do Bohumina. Niestety z chwilą ogłoszenia drugiej fali koronawirusa połączenia znów zostały przerwane.

– Dziś mamy jesień 2022 r., granica polsko-czeska jest otwarta, a połączenie nie zostało przywrócone – pociągi linii S71 kończą trasę w Chałupkach. Co więcej, brak kursów na odcinku Chałupki – Bohumin w niedawno opublikowanym rozkładzie jazdy na przyszły rok wyraźnie wskazuje na brak zamiarów odwieszenia/reaktywacji tego połączenia – czytamy w petycji.

Wśród argumentów za usunięciem połączenia przedstawianych przez Koleje Śląskie pojawiają się: niewystarczające uwarunkowania techniczne, wymagania dotyczące znajomości języka czeskiego przez maszynistów, mnogość połączeń międzynarodowych uruchamianych przez spółkę PKP Intercity na tej samej trasie oraz niska frekwencja podróżnych na wspomnianym odcinku.

– Jesteśmy zdania, że problemy te nie przekreślają możliwości wznowienia połączenia. Warto zaznaczyć, że przepisy związane z ruchem międzynarodowym nie zmieniły się od 2020, a kwestie takie jak konieczność znajomości języka czeskiego przez maszynistów można rozwiązać odpowiednimi kursami i współpracą ze stroną czeską. Nawet w obliczu zawieszenia połączeń do Bohumina Koleje Śląskie współpracują przecież przy realizacji dwóch linii transgranicznych, tj. Zwardoń – Żylina i Cieszyn – Frydek-Mistek – podkreślają politycy Razem.

Kluczowe staje się zatem zagadnienie frekwencji i możliwego zastąpienia oferty Kolei Śląskich ofertami innych przewoźników.

Zdaniem polityków partii Razem oferta PKP Intercity i innych przewoźników kursujących między Katowicami a Bohuminem nie zastępuje zlikwidowanego połączenia Kolei Śląskich z racji tego, że pociągi dalekobieżne nastawione są na inny typ podróży i nie obsługują mieszkańców mniejszych miejscowości, a ceny biletów i niepełna cyfryzacja ich zakupu raczej odstraszają podróżnych zamiast zachęcać do wyboru tej formy transportu.

– Połączenie kolejowe do Bohumina jest potrzebne z kilku powodów. Przede wszystkim stacja ta stanowi ważny węzeł przesiadkowy, z którego korzystają osoby podróżujące w kierunku Brna, Pragi, Niemiec, Austrii, Węgier czy Słowacji – a także Polski. Regionalna linia łącząca Katowice z Bohuminem i oferująca łatwą przesiadkę do Ostrawy stanowi ważne uzupełnienie siatki połączeń kolejowych na Śląsku – argumentują

Autorzy petycji są zdania, że transport kolejowy to inwestycja w przyszłość.

– Jako osoby korzystające w przeszłości z połączenia Katowice – Bohumin, a także entuzjaści i zwolennicy rozwoju transportu kolejowego wierzymy, że niniejsza petycja sygnalizuje zapotrzebowanie na reaktywację tej linii i stanowi społeczny wkład do dyskusji nad przyszłością regionalnych i transgranicznych połączeń kolejowych na Śląsku. Wyrażamy nadzieję, że następnym krokiem będzie przywrócenie brakującego połączenia, które w dobie otwartych granic i rosnących przepływów ludności między Polską a Czechami okaże się potrzebnym i rentownym uzupełnieniem siatki połączeń Kolei Śląskich i Kolei Czeskich – podsumowują.

Petycja dostępna jest na stronie https://www.petycjeonline.com/bohumin

W sprawie przywrócenia regionalnego połączenia kolejowego na odcinku transgranicznym Chałupki – Bohumin do ministra infrastruktury interpelacją złożyli posłowie Paulina Matysiak oraz Maciej Konieczny.