W 2022 r. w kolejowych przewozach międzynarodowych dominował import

W 2022 r. w kolejowych przewozach międzynarodowych dominował import

W 2022 r. przewoźnicy towarowi przetransportowali ponad 88,5 mln ton ładunków i wykonali pracę przewozową na poziomie 27,4 mld tonokilometrów. Masa przewiezionych towarów w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła o 2,7%, przy jednoczesnym wzroście wykonanej pracy przewozowej o 10,5%.

W 2022 r. w imporcie towarów drogą kolejową przewieziono blisko 50 mln ton ładunków i wykonano pracę przewozową na poziomie ponad 14 mld tono-km. Masa towarów przewiezionych w imporcie jest o 4,1% większa, a zrealizowana praca przewozowa wzrosła o 17,7% w porównaniu do 2021 r. Import był zdecydowanie najpopularniejszym kierunkiem wymiany międzynarodowej. W eksporcie w porównaniu do roku 2021 nieznacznie (o 0,9%) spadł wolumen przewiezionej masy, przy wzroście o 1,4% wielkości wykonanej pracy przewozowej. Przewieziona masa towarów w eksporcie wyniosła 30,4 mln ton, a praca przewozowa – 8,6 mld tono-km.

Z kolei w tranzycie, porównując do 2021 r., nastąpił wzrost o 8,0% masy towarów przewożonych przez Polskę przy jednoczesnym wzroście o 8,3% wielkości wykonanej pracy przewozowej. W tranzycie przez Polskę przewieziono ładunki o masie 8,2 mln ton, a wykonana przy tym praca przewozowa wyniosła blisko 4,8 mld tono-km.

 W 2022 r. odnotowano wzrost masy oraz pracy przewozowej w przewozie ładunków w komunikacji międzynarodowej w stosunku do 2021 r. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja geopolityczna w 2022 r. wymagała odpowiednich działań ze strony przedsiębiorstw odpowiedzialnych za realizację łańcucha dostaw danych grup towarów. Część przewoźników po agresji Rosji na Ukrainę musiała otworzyć się na nowe kierunki i uruchomić przewozy towarów takich jak węgiel czy zboże na większą skalę niż w latach wcześniejszych – zauważa dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W strukturze towarów transportowanych w komunikacji międzynarodowej, podobnie jak w latach poprzednich, widoczny jest znaczący udział węgla kamiennego. W 2022 r. koleją przetransportowano ponad 21,7 mln ton tego surowca, podczas gdy w 2021 r. było to 20,2 mln ton.

W 2022 r. przewozy towarowe w komunikacji międzynarodowej wykonywało 43 licencjonowanych przewoźników.