UTK zatwierdził projekt cennika PKP SKM w Trójmieście na rozkład 2020/21

UTK zatwierdził projekt cennika PKP SKM w Trójmieście na rozkład 2020/21

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pozytywną decyzję w sprawie projektu cennika za dostęp do infrastruktury PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Oznacza to, że znane są już cenniki wszystkich zarządców na rozkład jazdy pociągów 2020/2021.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pozytywną decyzję w sprawie projektu cennika za dostęp do infrastruktury PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Oznacza to, że znane są już cenniki wszystkich zarządców na rozkład jazdy pociągów 2020/2021.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zarządza linią kolejową nr 250 Gdańsk Główny – Rumia, na której prowadzony jest wyłącznie ruch pasażerski. W rozkładzie 2020/21 całkowita stawka jednostkowa opłaty podstawowej (z uwzględnieniem trakcji) na sieci zarządcy infrastruktury wyniesie 5,87 zł/pockm i jest to wzrost o 6,5% w stosunku do cennika obecnie obowiązującego. Uzasadnieniem dla zmiany ceny są inwestycje remontowe oraz wyższe koszty utrzymania zmodernizowanej infrastruktury kolejowej. Decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK zatwierdził wcześniej cennik Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Wrocławiu. Pozostali zarządcy, w tym PKP PLK, zdecydowali się pobierać opłaty wg cennika obecnie obowiązującego.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego sprawuje nadzór nad poprawnością ustalania i pobierania przez zarządców opłat za udostępnianie infrastruktury. Odpowiada za zgodność z prawem  projektu cennika zarządcy w części dotyczącej sposobu ustalania stawki jednostkowej opłaty podstawowej i manewrowej obejmującego kalkulację wysokości zastosowanych stawek cząstkowych i współczynników.