Trakcja zbuduje sieć trakcyjną na szlaku w Beskidy

Trakcja zbuduje sieć trakcyjną na szlaku w Beskidy

Spółka Trakcja zawarła umowę z PKP Polskie Linie Kolejowe o wartości ponad 16 mln zł netto na wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z przebudową sieci trakcyjnej na szlakach pomiędzy stacjami Bronów – Skoczów dla zadania pn.: „Wykonanie przebudowy sieci trakcyjnej na odcinku Bronów – Wisła Głębce”.

Realizacja zadania w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej – Region Śląski” obejmie: przygotowanie dokumentacji projektowej, kompleksową przebudowę sieci trakcyjnej na odcinkach Bronów – Bieniowiec, Chybie – Bieniowiec, Bieniowiec-Pierściec i Pierściec-Skoczów łącznie z wymianą 46-letnich słupów trakcyjnych.

W ramach podpisanej w dniu 13 lipca 2020 r. umowy zbudowane zostaną nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej na fundamentach prefabrykowanych palowych; wymienione wszystkie odłączniki na zaprojektowanej sieci trakcyjnej. Zadanie przewiduje budowę systemów ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej wraz z uszynieniem oraz regulację sieci trakcyjnej.

Realizacja zadania planowana jest do końca 2020 r.