UTK zastopował chęci RegioJet dotyczące rozwoju siatki połączeń po Polsce

UTK zastopował chęci RegioJet dotyczące rozwoju siatki połączeń po Polsce

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał pięć decyzji w sprawie otwartego dostępu dla przewoźnika RegioJet, z czego dwie odmawiające przyznania dostępu do tras krajowych.

Do wniosków dotyczących tras Kraków Główny – Gdynia Główna – Kraków Główny oraz Wrocław Główny – Warszawa Wschodnia i w relacji powrotnej wpłynęły wnioski o badanie równowagi ekonomicznej od uprawnionych podmiotów. Po ich analizie Prezes UTK stwierdził, że wydanie decyzji przyznającej otwarty dostęp może mieć negatywny wpływ na rentowność usług, które przewoźnicy kolejowi realizują na podstawie umów o świadczenie usług publicznych. Prezes UTK uznał, że równowaga ekonomiczna mogłaby zostać zagrożona, dlatego odmówił spółce przyznania otwartego dostępu na tych trasach.

Przewoźnik był wzywany do modyfikacji wniosków w związku z informacją od zarządcy infrastruktury o ograniczonej przepustowości na wskazanych trasach, planowanych pracach modernizacyjnych oraz braku możliwości wytrasowania pociągów zgodnie z planowanym rozkładem jazdy. Aplikant nie wprowadził jednak modyfikacji we wnioskach.