UTK szacuje spadek liczby pasażerów w 2020 r. o 40%

UTK szacuje spadek liczby pasażerów w 2020 r. o 40%

Pracownicy Urzędu Transportu Kolejowego przygotowali już 300 raportów dotyczących sytuacji branży kolejowej w czasie epidemii COVID-19. Przygotowywane codziennie zbiorcze opracowania przekazywane są m.in. do Ministerstwa Infrastruktury i pozwalają zorientować się w bieżącej sytuacji na sieci kolejowej.

Raporty UTK opracowywane są na podstawie sprawozdań przewoźników i zarządców infrastruktury. Do tej pory do urzędu wpłynęło ponad 9 tys. takich analiz dotyczących liczby odwołanych pociągów, frekwencji, sytuacji związanej z liczbą pracowników chorujących na COVID-19 bądź objętych kwarantanną. Na podstawie raportowania przedsiębiorców kolejowych UTK przygotowało już 300 zestawień danych.

Można się z nich dowiedzieć, że w kwietniu i maju przewoźnicy uruchamiali średnio 60% z założonego rozkładu jazdy. Od początku września liczba uruchamianych pociągów wracała do stanu sprzed epidemii (odniesienie do stycznia i lutego 2020 r.) i wynosiła ok. 90-92%.

Najniższa średnia dobowa frekwencja pasażerów (w odniesieniu do średniej z całego miesiąca) została odnotowana w marcu i częściowo w kwietniu. Najniższa średnia dobowa frekwencja została odnotowana w dniach 11.04 – 5,5%, 12.04 – 4,5% oraz 13.04 – 5,20%; Po 20.04 obserwowano sukcesywny wzrost frekwencji pasażerów. Od 17 października nastąpił spadek liczby podróżnych ze względu na początek drugiej fali epidemii. Najwięcej pasażerów skorzystało z usług kolei w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień, wrzesień). W tych miesiącach spółki kolejowe przewoziły w granicach 475 000 – 600 000 pasażerów w zależności od dnia, a frekwencja wahała się w okolicach 40%.

– W raportach badamy też średni poziom absencji pracowników kolei. We wszystkich spółkach najwyższy był w marcu – 24,2% (dane od dnia 19.03 – 31.03.2020 r.) oraz w kwietniu 21,4%. Niski poziom absencji notowano na przełomie listopada i grudnia – ok 10-12% oraz w sierpniu, w którym absencja wynosiła zazwyczaj ok. 12-13%. Rok 2021 zapowiada się bardziej optymistycznie – w jego pierwszych dniach absencja wynosiła zazwyczaj 9-10% – informuje Urząd Transportu Kolejowego

2020 pod znakiem epidemii

To był trudny rok dla kolei. Pierwsze miesiące nie zapowiadały kłopotów jakie przyniesie epidemia koronawirusa. Na razie można szacować, że rok 2020 zakończy się niemal 40% spadkiem liczby pasażerów i 5% spadkiem masy przewiezionych towarów.

Już na początku pandemii Prezes UTK zorganizował spotkanie z przedstawicielami przewoźników, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz państw sąsiadujących z Polską. Pozwoliło to na szybkie przygotowanie rekomendacji uzgodnionych z GIS. Od początku epidemii UTK zaangażowany był w utrzymanie międzynarodowych połączeń towarowych. W trakcie pierwszej fali pandemii odpowiadał również za rozdysponowanie do spółek kolejowych środków ochrony osobistej z zasobów Agencji Rezerw Materiałowych.