Pociągi jeżdżą już przebudowanymi mostami nad kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą

Pociągi jeżdżą już przebudowanymi mostami nad kanałem Gliwickim i rzeką Kłodnicą

Przebudowanymi mostami pociągi kursują na trasie z Opola do Kędzierzyna – Koźla. W Opolu rozpoczęły się prace przy budowie nowego peronu, który ułatwi dostęp do pociągów. Największa inwestycja kolejowa na Opolszczyźnie, realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. skróci czas podroży i zwiększy ofertę przewozu towarów. Projekt za ponad 815 mln zł jest współfinansowany z udziałem instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Pociągi kursują przebudowanymi mostami na jednym z dwóch torów nad kanałem Gliwickim (o dł. 80 m) i nad rzeką Kłodnicą (dł. 67 m). Na największych mostach na trasie Opole – Kędzierzyn -Koźle realizowany jest teraz kolejny etap prac – przebudowy przepraw w równoległym torze. Odnowione obiekty gwarantują sprawny przejazd pociągów pasażerskich. W ruchu towarowym zwiększa się możliwość przewozu większej ilości ładunków na ważnej linii w ruchu krajowym oraz w korytarzu międzynarodowym Bałtyk – Adriatyk łączącym porty nad Bałtykiem z Europą Południową. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizują linię Kędzierzyn – Koźle – Opole Zach.”

Nowy peron na stacji Opole

Rozpoczęła się budowa peronu (nr 1a) na stacji Opole Główne. Zostanie zamontowana 75 m wiata. Peron zapewni obsługę pasażerską pociągów w kierunku Kędzierzyna – Koźla, Strzelec Opolskich i stacji Fosowskie. Nowy peron usprawni obsługę pociągów pasażerskich i zwiększy przepustowość stacji Opole Gł. Prace zostały tak zorganizowane, aby zapewniona była stała dostępności do pociągów.

Podróżni korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach. W Kędzierzynie – Koźlu gotowe są perony nr 2 i 3. Przygotowywane są perony nr 1 i 4. Wygodny dostęp do pociągów gwarantują także nowe perony m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie i Górażdżach oraz na przystanku w Jasionie. Korzystnie zmienia się stacja w Gogolinie, gdzie budowane jest 40.metrowe przejście pod torami. Obiekt zapewni bezpieczny dostęp do peronów i komunikację z jednej na druga stronę linii kolejowej. Od Opola do Kędzierzyna – Koźla 10 stacji i przystanków będzie miało nowe perony, dostosowane do obsługi osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Dostęp do peronów ułatwią pochylnie. Na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie, Opolu Groszowicach i na przystanku Opole Grotowice będą windy. Na nowych peronach przewidziano czytelne oznakowanie oraz wiaty i ławki. Montowane jest nowe oświetlenie.

Pociągi jadą po dwóch nowych torach na odcinku 25 km od Raszowej przez Zdzieszowice, Gogolin do stacji Przywory Opolskie. Wykonawca przebudowuje pozostałe tory na odcinkach: Kędzierzyn – Koźle – Raszowa i Przywory Opolskie – Opole Groszowice. Cały czas, utrzymany jest ruch pociągów jednym lub dwoma torami.

Obok torów wybudowano konstrukcje wsporcze i zamontowano nową sieć trakcyjną. Są nowe urządzenia sterowania ruchem, które zwiększyły pozom bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Po zakończeniu prac pociągi pojada z prędkością do 160 km/godz. Czas przejazdu z Opola do Kędzierzyna skróci się z 50 do 25 minut.

Między Opolem Głównym a Opolem Zachodnim przygotowywana jest przebudowa mostu nad Odrą. Przy obecnym obiekcie zostanie dobudowana nowa konstrukcja dla jednego z dwóch torów. Po zakończeniu inwestycji każdy tor będzie na osobnej konstrukcji, co usprawni ruch kolejowy. Oprócz rozbudowy mostu nad Odrą zostaną wyremontowane 3 kolejowe przeprawy: nad kanałem Młynówki, nad kanałem Ulgi oraz nad Suchodołem. Zaplanowane są prace na 3 wiaduktach nad ul. Powstańców Śląskich, ul. Krapkowicką i ul. Prószkowską.

Modernizowana magistrala kolejowa od Opola Zachodniego do Kędzierzyna – Koźle, stanowi główny korytarz transportowy pomiędzy Górnym i Dolnym Śląskiem. Trasą w ciągu doby przejeżdża 80-90 pociągów. Roboty są prowadzone przy zachowaniu przejezdności linii, co wymaga od wykonawców zachowania podwyższonych rygorów bezpieczeństwa.

Modernizacja odcinka Kędzierzyn – Koźle – Opole Groszowice zakończy się w IV kwartale 2021 r. Natomiast przebudowa odcinka Opole Zachodnie – Opole Groszowice w 2023 roku.

Inwestycje są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn – Koźle – Opole Zachodnie” w zakresie linii nr 136 od km -0,206 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 101,100. Wartość projektu wynosi 815,7 mln zł. Współfinansowanie ze środków unijnych CEF (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”) w wysokości 397,3 mln zł.