UTK rozdał nagrody w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

UTK rozdał nagrody w konkursie „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”

Sprzyjające rozwojowi bezpieczeństwa, najbardziej innowacyjne i wpływające na promowanie zasad kultury bezpieczeństwa – takie są projekty nagrodzone w „VI Konkursie Kultury bezpieczeństwa”. W tegorocznej edycji kapituła konkursu przyznała 6 nagród i 11 wyróżnień. Przyznano również specjalną nagrodę publiczności.

W Urzędzie Transportu Kolejowego cenimy inicjatywy, innowacje i pomysły płynące z całej branży kolejowej, które są pomocne w dążeniu do tego, aby kolej była nie tylko nowoczesna i komfortowa, ale przede wszystkim bezpieczna. Działania te przynoszą efekt. Ze wstępnych szacunków wynika, że miernik wypadkowości w tym roku wyniesie około 1,8. Czyli mamy kolejny rok, w którym wskaźnik odnoszący liczbę wypadków do pracy eksploatacyjnej wyniesie poniżej 2– gości gali przywitał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Prezes UTK przypomniał również, że za kilka tygodni w życie wchodzą bardzo istotne zmiany związane z egzaminowaniem maszynistów. Rozpoczyna swoją działalność nowoczesne Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów, od przyszłego roku przeprowadzane będą egzaminy państwowe na licencję i świadectwo maszynisty, które będą przeprowadzane w sposób jednolity i bezstronny.

List od Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury odczytał Szef Gabinetu Politycznego Ministra, Tomasz Tomala. Minister wskazał na wagę zmian w egzaminowaniu kandydatów na maszynistów. Podkreślił, że CEMM, który zaczyna działać przy Prezesie UTK, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa całego systemu kolejowego.

Konkurs pozwala na propagowanie zasad kultury bezpieczeństwa, wymianę doświadczeń uczestników rynku kolejowego oraz rozpowszechnienie dobrych praktyk – napisał Minister Andrzej Adamczyk.

W tym roku nagrody przyznała kapituła w składzie prof. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, prof. Maciej Szkoda, Kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Politechniki Krakowskiej, prof. Andrzej Lewiński z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Techniczno-Humanistycznego w Radomiu, Piotr Szczepaniak, Dyrektor Departamentu Planowania i Nadzoru w Urzędzie Transportu Kolejowego, prof. Piotr Folęga, Dziekan Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej oraz prof. Jacek Pielecha, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej. Pracom Kapituły przewodniczył dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Instytut Przyrodniczo-Techniczny Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa i Pan Ernest Rosiak za pracę dyplomową „Opracowanie koncepcji Kolejowego Centrum Bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych”;
  • Akademia WSB za prace dyplomowe „Analiza bezpieczeństwa na przejeździe kolejowo-drogowym kat. A na szlaku Szczecin Główny – Szczecin Gumieńce linii kolejowej nr 408 Szczecin Gł. – Granica państwa” oraz „Wpływ rodzaju hamulca pojazdu trakcyjnego na bezpieczeństwo ruchu kolejowego”;
  • Freightliner PL sp. z o.o. za opracowanie i wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci „Poznajcie Klasika”;
  • Zakłady Automatyki „KOMBUD” S.A. za opracowanie i wdrożenie „Alertów o przejazdach kolejowo-drogowych dla użytkowników aplikacji Yanosik”;
  • Przedsiębiorstwo Usług Kolejowych KOLPREM sp. z o.o.  za projekt „Kultura bezpieczeństwa – proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem jako element rozwiązania systemowego w dążeniu do zera wypadków”;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa za projekt „Trzeci Sygnał”;
  • DR-TECH sp. z o.o. „System informacyjny zwiększający bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo – drogowych kategorii D”;
  • Pani Gabriela Karaś i Pan Bogdan Multan – maszyniści spółki „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. oraz Pan Stanisław Jastrzębski – maszynista spółki POLREGIO S.A. za działania podczas służby, które pozwoliły na uratowanie życia ludzkiego.

Nagrodę w kategorii „Praca dyplomowa” otrzymał Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Pani dr Lucyna Szaciłło za rozprawę doktorską pt.: „Model oceny ryzyka realizacji kolejowych przewozów towarowych”.

Dwie nagrody w kategorii „Czynnik ludzki – edukacja” przypadły:

  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za organizację „Warsztatów dla instruktorów nauki jazdy i wykładowców z Ośrodków Szkolenia Kierowców oraz dla egzaminatorów z Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego ” oraz
  • Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w Warszawie za projekt „Bądź Szybki, odsłoń Klatkę, użyj Mocy! Warszawska Szybka Kolej Miejska uczy jak ratować życie z pomocą defibrylatora AED”.

W kategorii „Rozwiązanie systemowe” nagrodę otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za „rozwiązanie informatyczne wdrażające system „Elektroniczny Dziennik Ruchu oraz jego powiązanie z Systemem Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej i systemami zewnętrznymi”. Za „Rozwiązanie techniczne” nagrodzono CTL Logistics sp. z o.o. za „Projekt montażu zintegrowanego systemu badania trzeźwości na lokomotywach CTL Logistics”. Laureatem nagrody w kategorii „Rozwiązanie techniczne” jest ELMONTAŻ sp. z o.o. za „SafeCross – system monitoringu i analizy zdarzeń na przejazdach kolejowych kategorii D.

Specjalną nagrodę, w której laureata wytypowano poprzez głosowanie Sygnatariuszy Deklaracji otrzymał Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa za projekt „Trzeci Sygnał”. To rozwiązanie, które pozwoli ostrzec kierowców o zbliżającym się do przejazdu kolejowego pociągu poprzez komunikat radiowy odbierany na zwykłym samochodowym odbiorniku radiowym.

Deklaracja w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Inicjatywa „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” sięga 2016 r. Zapoczątkowała ona zmianę sposobu postrzegania bezpieczeństwa w środowisku kolejowym. Głównym jej założeniem jest wdrożenie idei kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym oraz zachęcenie wszystkich przedsiębiorców do poprawy bezpieczeństwa transportu kolejowego jako wartości nadrzędnej oraz kluczowego warunku dla zrównoważonego rozwoju całej branży. Deklaracja została dotychczas podpisana przez 266 sygnatariuszy. Do sześciu „Konkursów kultury bezpieczeństwa” zgłoszono niemal dwieście projektów podnoszących bezpieczeństwo kolei. Tegoroczna, „VI Gala Kultury bezpieczeństwa” została zorganizowana wspólnie z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej.