UTK czeka na uwagi do II tomu „Poradnika dla inspektorów”

UTK czeka na uwagi do II tomu „Poradnika dla inspektorów”

Do końca kwietnia 2024 r.  Urząd Transportu Kolejowego czeka na uwagi do II tomu „Poradnika dla inspektorów: Infrastruktura kolejowa”. Publikacja powstała w czerwcu 2023 r. w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego (ABK). Teraz planuje jest jego aktualizacja. 

Pierwszy tom  – „Automatyka sterowania ruchem kolejowym i prowadzenie ruchu kolejowego” – trafił na strony UTK w styczniu tego roku. Na publikację czeka jeszcze tom III – „Pojazdy kolejowe”.

Urząd Transportu Kolejowego dziękuje za sugestie zgłoszone do I tomu „Poradnika dla inspektorów” oraz zachęca do nadsyłania swoich uwag do II tomu poradnika „Infrastruktura kolejowa” . Można to zrobić do końca kwietnia 2024 r., wysyłając wypełniony formularz na adres mailowy [email protected].

Celem prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia stanowi również platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.